Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm

Naturfag 1+2 frå Cappelen Damm Elevbok (Heftet)

Forfatter:

Heidi Antell Haugen og Liv- Tone Nilsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202607128
Kategori: Naturfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Naturfag 1+2 frå Cappelen Damm Elevbok

Naturfag 1+2 fra Cappelen Damm Elevbok er en toårig engangsbok for 1. og 2. trinn, hvor elevene får utforske verden og naturen sammen med tvillingparet Marie og Isak.

Boka er delt inn i hoveddelene Høst, Vinter og Vår på både 1. og 2. trinn. Hvert kapittel starter med «Den gode historien», som du finner i Skolen fra Cappelen Damm eller i lærerveiledningen. Til hver historie hører det en illustrasjon med lekpregede aktiviteter knyttet til temaet. Boka legger til rette for dybdelæring ved å aktivere forkunnskap, stimulere til undring og skape koplinger mellom elevenes egne erfaringer og teoristoffet. Kapitlene avsluttes med en oppsummeringsside hvor elevene både skal vise hva de har lært og at de kan anvende kunnskapen.

Til toppen

Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm
Naturfag 1-4 er et helt nytt læreverk i naturfag til fagfornyelsen.