Natur og univers 1-3

Natur og univers 2 Elevbok (Innbundet)

Forfatter:

Kirsten Fiskum og Erik Steineger

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 328
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202254339
Kategori: Naturfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag
Nivå: 9. trinn
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Natur og univers 2 Elevbok

Elevbøkene er «alt-i-ett»-bøker som inneholder både fagstoff, oppgaver og forsøk. Hvert kapittel har en oversiktlig struktur med tydelige læringsmål, og starter med en ingress som gir innblikk i hva som skal behandles i kapitlet. I tillegg til hovedteksten fins margtekster som på en enkel og kortfattet måte angir hovedinnholdet i et avsnitt. Videre fins en rekke illustrasjoner som bygger direkte opp under teksten, noe som kan være spesielt nyttig for den visuelle eleven. Etter hvert kapittel er det en oppsummering og oppgaver i fem ulike kategorier: «Les og svar», «Gjør og lær», «Diskuter», «Bruk pc» og «Gå videre». I tilknytning til hvert kapittel fins også en rekke forsøk med tydelige forklaringer. I elevbøkene legges det vekt på synliggjøring av bruk av digitale verktøy. Helt bakerst i elevbøkene er det samlet en liste med ordforklaringer. For lesesvake elever kan det være nok å ta utgangspunkt i ingressen, margtekstene og «Les og svar»-oppgavene.

Til toppen

Forfatter(e)

Erik Steineger, lektor med hovedfag i biologi, har spesiell kompetanse på miljøproblematikk. Han har undervist i naturfag i over 25 år, og har skrevet en rekke lærerbøker for grunnskolen, videregående skole og høyskole tidligere.

Natur og univers 1-3
Natur og univers er skrevet til K06, og Nova fra 2013 bygger delvis på Natur og univers. Det nye læreverket Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm er skrevet til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Nova.