Narratologi (Heftet)

En innføring i anvendt fortelleteori

Forfatter:

Petter Aaslestad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 143
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788245602517
Kategori: Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Narratologi

Boka tar utgangspunkt i episke teksters lagdeling (fortelling, historie, narrasjon) og drøfter muligheten av et fjerde nivå - kontekstnivået.

Dette perspektivet holdes gjennom hele boka. Hovedtemaer er: forskningstradisjon, fortelling og historie, kronologi og hurtighet, frekvens, fokalisering, narrativ underordning og leserens rolle. Dette er en innføringsbok for studenter i nordisk og allmenn litteraturvitenskap.

Til toppen