Når noe går galt (Heftet)

Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten

Forfatter:

Terje Mesel

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 270
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202444273
Kategori: Medisin , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Medisin, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Når noe går galt

Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det? I denne boken retter forfatteren søkelyset på helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er involvert når noe går galt. Forfatterens hensikt er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende.

Boken bygger på intervjuer med leger, psykologer og sykepleiere. Begreper som skam, skyld og ansvar står sentralt i deres fortellinger om hendelser som har gått galt.

Boken er rettet mot studenter i profesjonsutdanningene innen helsefag og helseledelse og mot helsepersonell og deres ledere. Den er interessant også for alle som jobber med pasientklager og pasientskade.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Vilje til frihet

  En manns fortelling om barndom og overgrep

  Terje Mesel og Viktor B.

  Heftet
 • Moralske borgere

  Refleksjoner over etikk og samfunn

  Paul Leer-Salvesen og Terje Mesel (red.)

  Heftet
 • Makt og avmakt

  Etiske perspektiver på feltet psykisk helse

  Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen (red.)

  Heftet
Presse Når noe går galt

Fortellinger om skam, skyld og ansvar.

Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten er et pionérarbeid på et område hvor det finnes mange anekdotiske beretninger om hvordan helsepersonell har opplevet lignende situasjoner, men sjelden har profesjonelles opplevelser av uheldige hendelser blitt underkastet en så grundig etisk drøfting som her – i tillegg er boken er så rik på praktiske implikasjoner.

Kim Larsen, Suicidologi 3/2015Les hele anmeldelsen

Å leve med feil

"Denne boken bør leses av ledere og andre som har personalansvar eller arbeider med ansatte i helsesektoren."

Gro Lillebø Spesialsykepleier og skribent, Sykepleien.noLes hele anmeldelsen

Bokanmeldelse

"Historiene og kunnskapen Mesel formidler er nyttig og lærerik lesing og anbefales til alle som vil lære mer om hvordan en kan forstå egne
og kollegaers reaksjoner etter uheldige hendelser."

Anne-Karin Rime styremedlem Overlegeforeningen, Overlegen 3-2015

Godt om når det går galt

"Forfatteren går inn på sentrale elementer ved det å være lege – hva vi kan forvente av andre, men også hva vi kan forvente av oss selv. Bokens styrke er at den balanserer et konkret og et teoretisk perspektiv på hvordan det går galt i vårt moralske minefelt.
Ansvar, skyld, skyldfølelse og skam. Ingen av begrepene er enkle, og både kolleger, sjefer, tilsynsmyndigheter, pasienter og pressen sliter med å skille dem. Men først og fremst er det fort gjort å rote det til for seg selv. Og som forfatteren skriver godt om, så er det ikke gitt at noen hjelper deg å sortere hvis ikke du sier fra selv. Boken er derfor velkommen og vil kunne hjelpe både dem som selv kommer i en slik situasjon, og dem som har en kollega som gjør det.
Det kan fort bli mye fokus på å være flink lege, derfor anbefales denne boken for dem som vil at vi også skal være gode kolleger."

O K Losvik, Tidsskrift for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Bokanmeldelse

"Jeg kan anbefale boka til bioingeniører
og studenter. Den egner seg som grunnlag
for refleksjon over temaet Når noe går
galt. For hva gjør vi med en slik opplevelse
i ettertid, har vi kanaler for å finne en
vei ut av den? Boka kan hjelpe oss med å
finne svar."

BENTE KNUDSEN, Bioingeniøren nr. 9 2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Terje Mesel er professor i etikk. Han jobber som professor ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP.