Når lesing er vanskelig (Heftet)

Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

Forfatter:

Vigdis Refsahl

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202372705
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Lese- og skriveopplæring og Norsk som andrespråk
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Når lesing er vanskelig

Mange unge og voksne sliter med å mestre lesing i sin hverdag, å forstå norske tekster, eller de kan slett ikke lese. De trenger leseopplæring på grunnleggende nivåer og områder, tilrettelagt og tilpasset alder, ønsker og behov.

Forfatteren av denne boka presenterer et opplegg for grunnleggende leseopplæring tilpasset unge og voksne. Når lesing er vanskelig gir en kortfattet innføring i hva vi i dag vet om lesing, vansker, motivasjon, kartlegging og god undervisning, basert på forskning og teori. Denne kunnskapen omsettes i konkrete råd og verktøy for tilpasset undervisning på fire områder der lesing kan være vanskelig: avkoding, tempo og flyt, leseforståelse eller å lese for å lære.

Boka er nyttig for studenter, lærere, veiledere og spesialpedagoger tilknyttet videregående skole, yrkesfag, voksenopplæring eller opplæring i yrkeslivet, eller andre som jobber eller skal jobbe med unge og voksne som trenger leseopplæring.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Når lesing er vanskelig

Lettlest om vanskelig lesing

«I Når lesing er vanskelig identifiserer Vigdis Refsahl ulike grunnproblemer innen tilegnelse av leseferdigheter og presenterer ulike strategier. [...] I kapitlene 4 og 5 tar Refsahl for seg grunnleggende forutsetninger for å kunne gjennomføre leseopplæring: metoder for kartlegging av lesevansker og et pedagogisk rammeverk. Dette bygger opp til bokas hovedtema, som er fyldig behandlet i siste del: Hvilke konkrete grep og framgangsmåter kan benyttes i selve leseopplæringen? [...] Alt burde dermed ligge til rette for å lage undervisningsopplegg som er tilpasset ulike målgrupper med et bredt spekter av utfordringer. For lesere med ønske om overblikk over området lesing og lesevansker, bidrar dessuten stringent og gjennomarbeidet sakprosa til at «Når lesing er vanskelig» er - lett lesing».

Einar Walstad, Norsklæraren, 6. juni, 2013

Til toppen

Forfatter(e)

Vigdis Refsahl er seniorrådgiver i Statped sørøst. Hun er utdannet cand.paed. med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og har arbeidet i skolen, PPT og i Statped, med dysleksi som sitt arbeidsfelt. Refsahl har bred erfaring med systemrettede arbeidsoppgaver i skoler og kommuner for å styrke leseopplæringen på alle områder, fra 1. trinn til videregående skole og voksenopplæring.