Når læring er det viktigste (Heftet)

Undervisning i høyere utdanning

Forfatter:

Helge I. Strømsø, Kirsten Hofgaard Lycke og Per Lauvås (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 268
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202527280
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når læring er det viktigste

En rekke endringer innenfor høyere utdanning de senere årene har gjort det mer utfordrende å være lærer innen sektoren for høyere utdanning. Økt fokus på studenters læring innebærer at vi i enda større grad må reflektere over undervisningsformene.

Forfatterne tar i denne boken utgangspunkt i nyere læringsforskning og peker på mulige konsekvenser for undervisning og vurderingspraksis. Bidragene veksler mellom drøftinger av helt konkrete undervisningsopplegg og mer overordnede refleksjoner over læring, undervisning og vurderingsformer i høyere utdanning. De diskuterer sentrale undervisningsformer ved universiteter og høgskoler og bidrar med ideer til læringsfremmende undervisning.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Per Lauvås er professor emeritus og har tidligere arbeidet blant annet ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo og ved høgskolene i Østfold og i Oslo og Akershus.

Kirsten Hofgaard Lycke er professor emerita ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Lycke har arbeidet som lærer på Høvik skole i Bærum, på Friundervisningen i Oslo og ved Førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. I dag er hun professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo med høyere utdanning som viktigste forsknings- og undervisningsfelt. Det har gitt bred kontaktflate, mange samarbeidsrelasjoner og situasjoner der har vært naturlig å reflektere over hva nære personlige relasjoner betyr for oss i det daglige.

Helge I. Strømsø er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på elever og studenters lesing av trykte og digitale tekster, og har gjennom de siste tiårene skrevet om dette både i norske og internasjonale tidsskrifter.

Christian Brandmo er professor i kvantitative forskningsmetoder ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet kritisk lesing, lesemotivasjon og selvregulert læring.

Gunnar Handal er professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Anton Havnes er professor ved Senter for profesjonsstudier. Han har særlig arbeidet med studenters læring i høyere utdanning, profesjonsutdanning og profesjonell kompetanseutvikling, vurdering i høyere utdanning og samspillet mellom profesjonsutdanning og yrkesfelt.
Berit Karseth er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet med utdanningsreformer og læreplanspørsmål i grunnutdanningen og i høyere utdanning. Karseth er for tiden dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
Arne Skodvin (f. 1945) er dr.philos. Han jobber ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke arbeidet innenfor førskolelærerutdanningen, med kommunikasjon mellom voksne og barn som ett av sine spesialområder. Skodvin har dessuten publisert en mengde vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, først og fremst om barns språklige utvikling, i og utenfor Norge. Forfatteren bor i Oslo og har to barn.

Anne Line Wittek er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hun forsker på læring og undervisning i høyere utdanning og har publisert en rekke arbeider om forholdet mellom pedagogiske verktøy og studenters læring, kvalitet i undervisning og profesjonell utvikling. Hun arbeider innenfor en sosio-kulturell dialogisk forståelse av hvordan mening skapes, og fokuserer på betydningen av kultur og historisk utviklede verktøy som medier i læring