Når krisen rammer barn og unge (Heftet)

Forfatter:

Renate Grønvold Bugge

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 156
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346343
Kategori: Helse- og sosialfag og Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når krisen rammer barn og unge

Når krisen rammer barn og unge er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker.

Viktige tema som tas opp er: barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser; organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge; oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen; samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge; lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker; aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner.

Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og engasjerte foreldre.

Til toppen