Når hver time teller (Heftet)

Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole

Forfatter:

Hilde Larsen Damsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202270551
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Når hver time teller

Livet i klasserommet har stor betydning for elevenes hverdag. Her tilegner de seg både kunnskap og livskompetanse. For dem teller hver time. Derfor er det vesentlig hvordan samfunnet prioriterer når det gjelder lærernes muligheter til å gjøre en ordentlig jobb. Når hver time teller, er det samtidig viktig at elevene daglig får gode og positive erfaringer, og at skolekulturen og lærerrollen håndterer utfordringene i skolen på en profesjonell måte.

Forfatteren fokuserer på muligheter og utfordringer knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Blikket rettes mot livet i klasserommet, klasseledelse, hva det vil si å være en god lærer, tilpasset opplæring og den viktige, men noen ganger vanskelige samtalen. Ledelse og profesjonalitet, samt skoleutvikling og skolens rolle i dagens samfunn belyses også.

Boka er praksisnær med mange eksempler som danner grunnlag for refleksjon, diskusjon og etablering av tiltak. Forfatteren er opptatt av å se på forhold som påvirker livet i klasserommet og få frem muligheter og forpliktelser knyttet til det å skape gode skolehverdager.

Til toppen

Presse Når hver time teller

Ei stor bok

"Boka tek opp mange tema som er viktige for lærarar i skulen med tanke på at ein skal bruke tida godt [...] Det blir gjort med flid, innsikt, omtanke og med mykje tekst og mange ord. Her blir mange spørsmål omtalte, ofte med basis i konkrete døme frå skulen. Difor held forfattaren det ho lovar i føreordet - at boka skal vere til glede."

Peder Haug, Bedre skole 2/2008

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Sørøst-Norge der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.