Når dronene våkner (Heftet)

Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Forfatter:

Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid R. Johansen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 392
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202495794
Kategori: Statsvitenskap , Forfatnings- og forvaltningsrett , Internasjonal rett og menneskerettigheter , Politifag og kriminalomsorg og Samfunnsfag
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når dronene våkner

Dronekrig, drapsdroner og drapsroboter. Den internasjonale debatten preges av ulike perspektiver på bruk av ubemannede droner som fjernstyres fra den andre siden av jordkloden. Forfatterne i boka Når dronene våkner tar debatten et skritt videre. Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer.

Synspunktene spenner fra total aversjon og påstander om forbud, til pragmatisk optimisme om en mer human krigføring. Uansett juridiske og etiske perspektiver, så påvirker den teknologiske utviklingen hvordan krig utføres. Der enkelte frykter de-humanisering og tap av kontroll over slagmarken, ser andre med optimisme på de muligheter som teknologisk utvikling gir for økt presisjon og situasjonsforståelse. Et felles anliggende ser ut til å være hvordan krigens lidelser kan begrenses til hva som er strengt uunngåelig. Motsetningene oppstår i synet på hva framtidens militærteknologi vil medføre; beveger vi oss kort sagt mot mer human eller mer brutal krigføring ved å erstatte mennesket med maskiner?

Til toppen

Andre utgaver

Når dronene våkner
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Presse Når dronene våkner

«Når dronene våkner er tankevekkende lesning, drevet av bokas hyppige vekslinger mellom teori og praksis. Det er stort fokus på empiri, noe som ofte har blitt neglisjert i en debatt preget av et overordnet følelsesmessig ubehag. [...] Bokas evne til å favne de enormt mange og viktige problemstillingene gjør den derfor til en viktig analytisk grunnstein i en debatt som vil tilta raskt i takt med de teknologiske fremskrittene.»

Maren Gargeberg Bredesen, Internasjonal Politikk, august 2017Les hele anmeldelsen

«Bred innføring. Boken henvender seg til studenter, fageksperter, journalister og forskere. Boken er altså ikke ment som en innføring for alminnelig interesserte: til det er den også for omstendelig. Men en oversiktlig innholdsfortegnelse, og spesielt bokens innledende og avsluttende kapitler, sikrer tankevekkende lesing også for ikke-spesialister.»

Nils Holme, F - Forsvarets forum 3/2016

«Dette har blitt en meget interessant bok om et interessant og spennende tema – gratulerer til redaktørene og forfatterne med et rettidig og godt bidrag til en sentral debatt om fremtidens forsvar. [...] Dette er en viktig bok, fordi den tar opp en av de sentrale utfordringene med krig og krigføring – eller kanskje snarere anvendelsen av voldsmakt – som en kan se for seg de nærmeste årene. Samtidig – og dette synes jeg er bra – så legger ikke boken seg på en ide om at disse teknologiene kommer til å revolusjonere krigføringen på kort sikt.»

Ole Jørgen Maaø, Norsk Militært Tidsskrift nr 2/2016

Til toppen

Intervju

"Autonome våpensystemer utfordrer jus og etikk".
Les artikkel om boka i Juristkontakt 4/2016.

"Krig kan automatiseres".
Les sak om boka i Adresseavisen 26. april 2016.

"Om ti år kan vi ha våpen som tenker selv".
Les sak om boka i Aftenposten 26. april 2016.

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Arne S. Berntsen er feltprest og oberstløytnant. Han underviser i militæretikk ved Forsvarets stabsskole og har en doktorgrad i teologi fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Berntsen har tjenestegjort ved Luftkrigsskolen i Trondheim og som feltprest i Afghanistan. Han har også vært redaksjonssekretær for Journal of Military Ethics.

Gjert Lage Dyndal er oberst i Luftforsvaret. Han er avdelingssjef og nestkommanderende ved Forsvarets stabsskole. Dyndal har operativ luftmilitær bakgrunn og tradisjonell militær utdannelse. Han har i tillegg sivil M.Phil i krigsstudier og PhD i moderne historie fra Centre for War Studies, University of Glasgow.

Sigrid Redse Johansen er jurist ved Forsvarets stabsskole. Hun har bakgrunn som privatpraktiserende advokat, men har siden 2006 arbeidet med forskning og undervisning innen krigens folkerett og operasjonell rett. Hun har undervist og utarbeidet undervisningsopplegg for alle nivåer i den militære utdanning og har tidligere blant annet gitt ut boka Jus og militærmakt (sammen med Tom Staib). Hun arbeider nå med å ferdigstille et doktorgradsprosjekt om krigføringsregler.

Torbjørn Knutsen er professor i Internasjonal Politikk på Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim, og professor II ved Luftkrigsskolen. Han er Ph.D. i Internasjonale Studier fra Universitetet i Denver og er interessert i stormaktspolitikk, internasjonal politisk teori og årsaker til krig og fred. Han har bl.a. skrevet A History of International Relations Theory (1997), The Rise and Fall of World Orders (1999), Blodspor (2003), Ways of Knowing (sammen med Jonathon Moses, 2007) og Exit Afghanistan (sammen med Gjert Lage Dyndal, 2012).

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap, har forsket på blant annet europeisk samarbeid før og etter Murens fall og arbeider nå med hvilken rolle parlamentene spiller i etterkant av krig/militære operasjoner i et utvalg europeiske land. Martinsen er forfatter på læreverket Alle tiders historie og er aktuell med boka, "Økonomisk krigføring (2023). Martinsen har flere publiserte foredrag på Cappelen Damm TV, se Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?.

Jo Sannem er født i 1979. Han er bosatt i Oslo og kommer fra Moss/Rygge.

Henrik Syse er filosof, forfatter og en populær foredragsholder og kåsør. Han er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor ved Oslo Nye Høyskole, og han har publisert en rekke bøker om filosofi, etikk og religion, blant annet Det vi sier til hverandre – om tanke, tale og toleranse (2015) og Ord i krise – refleksjoner om håp i koronaens skygge (2020).