NANDA sykepleiediagnoser (Heftet)

Definisjoner og klassifikasjon 2001-2003

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 256
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: NANDA nursing diagnoses
ISBN: 9788279500841
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen NANDA sykepleiediagnoser

NANDA inneholder standardiserte begreper for sykepleiediagnoser med definisjoner og klassifikasjoner.

Boka er et bidrag til å gjøre litteratur om eksisterende internasjonale systemer tilgjengelig på norsk. Bakgrunnen er innføringen av elektroniske pasientjournaler (EPJ) og de nye helselovene som pålegger sykepleiere å nedtegne selvstendig helsehjelp i pasientjournalen. Elektronisk dokumentasjon fordrer høyere grad av strukturering enn dagens papirsystemer. Det medfører strukturering som ikke bare gjør det enkelt å dokumentere, men som også gjør det mulig å hente ut systematiske data til bruk i bl.a. fagutvikling, kvalitetsarbeid og forskning.

Boka er beregnet på sykepleiere i praksis, studenter i sykepleierutdanningen og alle som er opptatt av eller arbeider med sykepleiedokumentasjon og systematisering av sykepleiedata til bruk i fagutvikling, kvalitetsarbeid eller former for klassifisering og definisjoner av sykepleie.

NANDA – Sykepleiediagnoser: Definisjoner & klassifikasjon 2001–2002 er en oversettelse av Nursing Diagnosis: Definitions & Classification 2001–2003, utgitt av North American Nursing Diagnosis Association Taxonomy (NANDA).


Redaksjonsutvalget, som også har oversatt boka:
Irene Henriksen Aune (Norsk Sykepleierforbund), Bjørg Aven (Førde Sentralsykehus), Cecilie Dale (Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo), Jan Gunnar Dale (Fakultet for helse- og idrettsfag, Høgskolen i Agder), Kåre Flø (DIPS ASA), Gunn von Krogh (Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo), Kathy Mølstad (Norsk Sykepleierforbunds Forum for IKT og Dokumentasjon).

Til toppen

Andre aktuelle titler