Nabospråk og nabospråkundervisning (Heftet)

Forfatter:

Stian Hårstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 80
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202480288
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nabospråk og nabospråkundervisning
Er det likegyldig om Pippi snakker svensk eller norsk på tv?
Er det greit at du må snakke engelsk når du bestiller pølse i Legoland?
Hva kan gjøres for at de skandinaviske språkene fortsatt skal være gangbare i hele Skandinavia?


Hovedsiktemålet med denne boka er å tilby en innføring i temaet nabospråk med vekt på undervisning i emnet. Arbeid med svensk og dansk er en del av læreplanens mål, men dessverre ser det ut til å bli nedprioritert av en del norsklærere. Denne boka viser hvorfor arbeid med nabospråkforståelse er viktig og nyttig, hva de språklige utfordringene består i og ikke minst hvordan man kan arbeide med nabospråk på varierte og læringsfremmende måter.

Boka er rettet mot lærere og lærerstudenter som har – eller kommer til å få – grunnskolen som sin arbeidsplass.

Til toppen

Forfatter(e)
Stian Hårstad er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere arbeidet i grunnskolelærerutdanninga og har skrevet bøker og artikler om sosiolingvistiske, språkdidaktiske og språkhistoriske emner.