Nabokonflikter (Innbundet)

Reglene for naboeiendommer og boligselskaper

Forfatter:

Elisabeth Njøsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 301
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202404215
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Erstatningsrett , Eiendomsrett , Juridiske fag og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Erstatningsrett, Sivilprosess og tvisteløsning
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nabokonflikter

Nabokonflikter er en oversiktlig og praktisk rettet bok om de vanligste konfliktområder mellom naboer. Den inneholder informasjon om lovreguleringen, muligheter og sanksjoner ved tvister og konkrete råd om hvordan du forebygger og løser konflikter.

Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 handler om problemstillinger for alle boligtyper. Del 2 tar for seg spesielle problemstillinger internt i sameier og borettslag. Del 3 dreier seg om konflikthåndtering.

Kapitlene er delt inn i ulike problemtyper for å gjøre det lettere å navigere i boken. For eksempel behandles dyrehold, byggearbeider, bråk, gjerder, vegetasjon og forsøpling. Mulighetene for tvangssalg, utkastelse og en rask, midlertidig rettsavgjørelse har også fått egne kapitler. I tillegg finner du en beskrivelse av de ulike boformene og det sentrale regelverket.

Sentrale lover som behandles er naboloven, nabogjerdeloven, borettslagsloven, dyrevelferdsloven og hundeloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Elisabeth Njøsen er utdannet jurist i 1997 og fikk advokatbevilgning i 2000. Etter å ha arbeidet for NHO, Langseth, Hafr & Skard advokatfirma, Nes kommune og NBBL, startet hun sin egen advokatpraksis i 2011. Eiendomsrett og naborett har hele tiden vært sentrale arbeidsområder.