Nå er det min tur (Heftet)

Om IKT i barnehagen

Forfatter:

Terje Høiland og Geir Winje

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 120
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348552
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nå er det min tur
Nå er det min tur er ei praktisk og inspirerende bok om hvordan IKT kan brukes i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. IKT ses her i lys av fagområdene i barnehagen og årsplanlegging, så vel som lek og moro. Blant de mange konkrete eksemplene finner vi bruk av bilder og lyd, animasjon, dataspill og interaktive tavler. Forslagene er prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Boka omtaler i hovedsak gratis programvare og andre digitale ressurser fra Internett. Til boka hører også et nettsted med oppdatert lenkesamling, eksempler på digitale arbeider fra ulike barnehager, veiledninger og andre ressurser.

Når er det min tur er skrevet for alle som arbeider i barnehager, samt studenter og lærere i førskolelærerutdanningen. Den har interesse også for foreldre, foresatte og lærere i småskolen.

Til toppen

Forfatter(e)
Terje Høiland er høgskolelektor og underviste i IKT ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I flere år hadde han som hovedoppgave å undervise og veilede studenter i bruk av digitale verktøy og medier i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Høiland har publisert flere lærebøker om IKT i lærerutdanningene.

Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene.