Musikkundervisningens didaktikk (Heftet)

Forfatter:

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202270384
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Utdanningsledelse , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Estetiske fag, Praktisk-estetiske fag, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Musikkundervisningens didaktikk

Å være musikkpedagog er en utfordrende jobb, enten man er musikklærer i grunnskolen eller i videregående skole, instruktør på et rockeverksted, fløytelærer i kulturskolen, dirigent for et mannskor, eller man jobber innenfor en annen av de utallige formene for musikkpedagogisk virksomhet som finnes i dagens samfunn.

Det krever selvsagt gode musikkfaglige kunnskaper for å gjøre en god jobb, men som musikkpedagog vil man også trenge andre kvalifikasjoner: Man må kunne tilrettelegge for andres læring, slik at elevene, deltakerne, korsangerne eller hva man nå velger å kalle dem, kan utvikle seg musikalsk og menneskelig. Det er mange valg som må foretas, og det er mange hensyn å ta. Det er dette didaktikken dreier seg om.

Forfatterne av denne reviderte utgaven av Musikkundervisningens didaktikk gir en bred innføring i dette store feltet, og legger særlig vekt på å vise det mangfoldet av innfallsvinkler og til dels motstridende synspunkter som preger musikkdidaktikken. Hensikten er å sette i gang refleksjoner omkring egne meninger og egen praksis hos leseren.

Til toppen

Forfatter(e)

Ingrid Maria Hanken har en dr.philos.-grad i pedagogikk og er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole, hvor hun underviser og veileder ved mastergradsstudiet i musikkpedagogikk. Hun er valgt som prorektor for institusjonen 2006-2013 med særlig ansvar for studietilbud og utdanningskvalitet. Hun har vært medlem av mange nasjonale og internasjonale utvalg og styrer for musikk- og musikklærerutdanning, og hun har publisert mange artikler, redigert flere antologier samt utgitt læreboken Musikkundervisningens didaktikk på Cappelen Akademisk Forlag sammen med kollega Geir Johansen.

Geir Johansen er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, med didaktikk og fagdidaktikk som spesialområder. Han har doktorgrad i musikkpedagogikk med en avhandling om læreres oppfatning av musikkfaget i grunnskolen og en ny læreplans påvirkning på denne. Videre har han studert utdanningskvalitet i høyere musikkutdanning med forskningsinteressen rettet mot musikkdidaktikk som undervisningsfag i musikklærerutdanningen.

Johansen har publisert arbeider i norske og internasjonale bøker som Sociology and Music Education og tidsskrifter som Research in Music Education, British Journal of Music Education og Arts Education Policy Review og presentert arbeider ved norske og internasjonale konferanser. Ut over høyere musikkutdanning har han erfaring fra musikkundervisning i grunnskolen, kulturskolen og det frivillige musikklivet.