Musikkfilosofiske tekster (Heftet)

Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.

Forfatter:

Øivind Varkøy og Henrik Holm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 352
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202705152
Kategori: Estetiske fag
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikkfilosofiske tekster

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Å bedrive musikkfilosofi er å tenke omkring musikkens natur, vesen, hensikt, verdi, og funksjon i menneskelivet. Mens musikkestetikken arbeider med spørsmål om musikkens innhold, kvalitet, mening og betydning, går musikkfilosofien ofte ett skritt lenger. Tenkning om noe man muligens innbiller seg er «rent estetisk», vil nemlig alltid måtte vurderes i relasjon til forestillinger om mennesket, verden, politikk og religion. Slik sett blir musikkestetikk og musikkfilosofi to sider av samme sak.

Dette avspeiles i denne samlingen av tekster – som gir et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. Forfatterne er tilknyttet forskjellige høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge som alt fra ph.d.-stipendiater til fast ansatte og emeriti, og de representerer ulike musikalske og filosofiske fagfelt. Her finnes tekster om musikalsk erfaring, musikk og språk, musikalsk mening og tolkning, musikk og livsanskuelse m.m.

Redaktørene Øivind Varkøy og Henrik Holm er henholdsvis professor i musikkpedagogikk og leder av ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole, samt professor II i musikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

Musikkfilosofiske tekster
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, med doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo (2001). Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og er også professor II ved lærerutdanningen på OsloMet. Han har publisert en lang rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Senere utgivelser på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (sammen med Henrik Holm, Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er en av redaktørene for SEGL – Katolsk årsskrift for religion og samfunn. Han er også komponist, og står blant annet bak CD-utgivelser med Morten Harket og Solveig Slettahjell.

Hanne Rinholm (tidl. Fossum) har vært ansatt som førstelektor i musikk i lærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet siden 2011. Før dette har hun blant annet arbeidet som klaverpedagog, korleder, tekstforfatter, komponist og produsent i Norge og Tyskland. For tiden leder hun forskningsgruppen Lærerutdanning som danningsprosess ved OsloMet og deltar i to NFR-finansierte forskningsprosjekter om henholdsvis kritisk tenkning i musikklærerutdanningen og mangfoldskompetanse for lærere. Hennes spesialfelt er musikkpedagogisk filosofi. Blant hennes nylige publikasjoner er «Et forsvar for kunstverket. Re-romantisering av musikkpedagogisk tenkning» (medforfatter Øivind Varkøy) i Verden inn i musikkutdanningene: Utfordringer, ansvar og muligheter, redigert av Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen (Cappelen Damm Akademisk, 2021) og «Musikalsk-estetisk erfaring som tilsynekomsthendelse» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).

Vibeke Andrea Tellmann er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. I forskingssamanheng har Tellmann eit hovudfokus på musikkfilosofi, estetikk og filosofididaktikk. Meir informasjon: https://www.uib.no/personer/Vibeke.Andrea.Tellmann.

Erling E. Guldbrandsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har en magistergrad om norsk samtidsmusikk og en doktorgrad om europeisk etterkrigsmodernisme med vekt på Pierre Boulez. Guldbrandsen har forsket, publisert og undervist på feltet musikkhistorie i en årrekke og har bred erfaring med samtidsmusikk. Han har vært musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter, programsekretær i NRK, redaktør for magasinet «NRK musikken» og musikkritiker i Ballade og Morgenbladet. Han leder for tiden doktorgradsutdanningen i musikk- og teatervitenskap, estetikk, kunst- og idéhistorie ved UiO, og driver forskergruppen MORG (Musical Modernism Research Group).

Erlend Hovland er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Han skrev sin doktorgrad om Gustav Mahlers orkesterverk ved Boulez-instituttet IRCAM i Paris og ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har også forsket på Beethoven, romantisk oppføringspraksis, Varèse, Stravinskij og det 20. århundres litteraturopera, blant annet som postdoktor ved Universitetet i Oslo, gjennom forskningsopphold i Berlin og Basel og som gjesteforsker ved Universitetet i Oxford. I tillegg har han studert orkesterdireksjon i Paris og ved Mozarteum i Salzburg og undervist i musikkhistorie ved Universitetet i Oslo. I dag leder han doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole og er musikkritiker for Aftenposten.

Torbjørn Eftestøl er stipendiat ved Norges musikkhøgskole. Han har hovedfag i klaver fra Barratt Due og Norges musikkhøgskole med Jiri Hlinka og Håvard Gimse som lærere, og har en mastergrad i filosofi fra Centre for Research in Modern European Philosophy i London. Han har publisert i flere tidsskrift og antologier om kunst, filosofi og meditasjon. Fra høsten 2022 er han ansatt ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Lasse Thoresen er komponist og professor emeritus i komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han har vært gjesteprofessor ved Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona i 2007, og ved McGill universitetet i Montreal 2013–2015. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han har mottatt bestillinger fra norske symfoniorkestre og ledende utøvere og ensembler. Thoresen har mottatt en rekke priser, blant annet Nordisk råds musikkpris i 2010 og Prix Jacques Durand de l’Institut de France. Han har gjort et pionerarbeid innen auditiv analyse av klangkvalitet og form («Aural Sonology»). En samlet fremstilling ble publisert i Emergent Musical Forms. Aural Explorations (University of Western Ontario, 2015). Prosjektet har oppnådd internasjonal anerkjennelse, og er benyttet i atskillige doktorgradsavhandlinger (Sorbonne, McGill, Norges Musikkhøgskole o.a.). Blant hans nylige publikasjoner er «Energy in Music: An Inventory of Observations and Ideas» publisert i International Journal of the Dutch- Flemish Society for Music Theory (2022) og «Stillheten er lydsinnets himmelhvelving» i Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m. redigert av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Cappelen Damm Akademisk, 2020).