Musikkfilosofiske tekster av Øivind Varkøy og Henrik Holm (Open Access)
Open Access

Musikkfilosofiske tekster (Open Access)

Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.

Forfatter:

Øivind Varkøy og Henrik Holm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202696818
Kategori: Estetiske fag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikkfilosofiske tekster

Å bedrive musikkfilosofi er å tenke omkring musikkens natur, vesen, hensikt, verdi, og funksjon i menneskelivet. Mens musikkestetikken arbeider med spørsmål om musikkens innhold, kvalitet, mening og betydning, går musikkfilosofien ofte ett skritt lenger. Tenkning om noe man muligens innbiller seg er «rent estetisk», vil nemlig alltid måtte vurderes i relasjon til forestillinger om mennesket, verden, politikk og religion. Slik sett blir musikkestetikk og musikkfilosofi to sider av samme sak.

Dette avspeiles i denne samlingen av tekster – som gir et bredt bilde av norsk musikktenkning anno 2020. Forfatterne er tilknyttet forskjellige høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge som alt fra ph.d.-stipendiater til fast ansatte og emeriti, og de representerer ulike musikalske og filosofiske fagfelt. Her finnes tekster om musikalsk erfaring, musikk og språk, musikalsk mening og tolkning, musikk og livsanskuelse m.m.

Redaktørene Øivind Varkøy og Henrik Holm er henholdsvis professor i musikkpedagogikk og leder av ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole, samt professor II i musikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet, og professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

Musikkfilosofiske tekster
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap. Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og leder musikkhøgskolens senter for utdanningsforskning i musikk (CERM). Varkøy er også professor II i musikk ved OsloMet. Han har publisert en rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Seneste bøker på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (red., Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er også komponist, og har skrevet musikk for blant andre Morten Harket og Solveig Slettahjell.

Erling E. Guldbrandsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har en magistergrad om norsk samtidsmusikk og en doktorgrad om europeisk etterkrigsmodernisme med vekt på Pierre Boulez. Guldbrandsen har forsket, publisert og undervist på feltet musikkhistorie i en årrekke og har bred erfaring med samtidsmusikk. Han har vært musikkoordinator ved Henie-Onstad Kunstsenter, programsekretær i NRK, redaktør for magasinet «NRK musikken» og musikkritiker i Ballade og Morgenbladet. Han leder for tiden doktorgradsutdanningen i musikk- og teatervitenskap, estetikk, kunst- og idéhistorie ved UiO, og driver forskergruppen MORG (Musical Modernism Research Group).

Erlend Hovland er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole. Han skrev sin doktorgrad om Gustav Mahlers orkesterverk ved Boulez-instituttet IRCAM i Paris og ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har også forsket på Beethoven, romantisk oppføringspraksis, Varèse, Stravinskij og det 20. århundres litteraturopera, blant annet som postdoktor ved Universitetet i Oslo, gjennom forskningsopphold i Berlin og Basel og som gjesteforsker ved Universitetet i Oxford. I tillegg har han studert orkesterdireksjon i Paris og ved Mozarteum i Salzburg og undervist i musikkhistorie ved Universitetet i Oslo. I dag leder han doktorgradsutdanningen ved Norges musikkhøgskole og er musikkritiker for Aftenposten.

Vibeke Andrea Tellmann er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. I forskingssamanheng har Tellmann eit hovudfokus på musikkfilosofi, estetikk og filosofididaktikk. Meir informasjon: https://www.uib.no/personer/Vibeke.Andrea.Tellmann.