Musikkfeltet (Heftet)

Innføring i musikksosiologi

Forfatter:

Dag Østerberg og Rudolf Terland Bjørnerem

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202481940
Kategori: Sosiologi , Estetiske fag , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Estetiske fag, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikkfeltet

Musikk i hverdagen er viktigere nå enn noensinne. Musikk er blitt like selvfølgelig som klærne vi går i, maten vi spiser eller trikken og bussen vi reiser med. Sosiologi er vitenskapen om alle sosiale relasjoner, fra samfunnets store institusjoner til enkeltindividene, og vekselvirkningen mellom dem. Sosiologi ser på dagliglivet i sin alminnelighet og koblingen skulle synes åpenbar. Likevel er musikksosiologi et emne som i liten grad har etablert seg som et fagfelt, på tross av at flere sentrale teoretikere har viet temaet oppmerksomhet.

Musikkfeltet gir en innføring i musikksosiologisk tenkemåte. Den redegjør for de sosiologiske grunnbegrepene og viser hvordan de kan brukes i undersøkelser av musikkens sosiale betydning, funksjon og innvirkning. Den omhandler det vestlige musikkfeltet i sin helhet og drøfter et mangfold av sjangre, artister og institusjoner.

Boken tar blant annet opp spørsmål som:

  • Er det meningsfylt å skille mellom kunst- og underholdningsmusikk?
  • Hva har musikkens materialitet, teknologi og organisering å si for dagens musikkliv?
  • Hvordan påvirker faktorer som alder, kjønn og klasse forholdet til musikk, og hva har disse kategoriene å si for musikkens utforming?
  • Hva slags offentligheter inngår musikk i?
  • Kan musikk bidra til integrasjon og/eller konflikt i samfunnet?
  • Hva slags sosiale funksjoner har musikken generelt, og kan også den tilsynelatende autonome musikken ha funksjoner?
  • Hva slags endringer har musikkfeltet gjennomgått det siste århundret fra et sosiologisk siktepunkt?
Boken er aktuell for musikk- og sosiologistudenter, og andre som er opptatt av sammenhengene mellom musikk og politikk.

Til toppen

Andre utgaver

Musikkfeltet
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Presse Musikkfeltet

«Boken er relevant for alle som er opptatt av sammenhengen mellom musikk og samfunn.»

Per Jakob Skaanes, Bedre skole 1/2018

«Der man lett kan se for seg at en innføring i musikksosiologi skulle handle om hva sosiologer har sagt om musikk, har Østerberg og Bjørnerem i stedet skrevet en bok om allmenn sosiologi anvendt på musikkens mange aspekter og funksjoner. Dette gjør boken original, og den vil være interessant for de som har lite kjennskap til sosiologi og mye kjennskap til musikk. Boken inneholder også mye interessant stoff om musikkhistorie som mange sosiologer vil ha glede av. [...] Østerberg og Bjørnerem har likevel, gjennom å kombinere allmenne sosiologiske tematikker med dyp kunnskap om musikk, skrevet en original og innholdsrik bok om musikksosiologi.»

Håkon Larsen, Norsk sosiologisk tidsskrift 4/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Dag Østerberg (1938-2017) var en av Nordens fremste sosiologer og sosialfilosofer. Han var professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo fra 1981 til 1991, og senere fri faglitterær skribent og professor II i musikksosiologi ved Institutt for musikkvitenskap (UiO). Østerberg var kjent for å kombinere filosofisk skarpsinn med pedagogisk form.

Rudolf Terland Bjørnerem er utdannet gitarist og musikkviter fra Norges Musikkhøgskole og Universität der Künste Berlin. Han jobber som musiker, anmelder, skribent og lærer.