Musikk - strategi og lykke (Heftet)

Bidrag til musikkpedagogisk grunnlagstenkning

Forfatter:

Øivind Varkøy

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218232
Kategori: Estetiske fag
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikk - strategi og lykke


Hvilken funksjon bør musikkundervisningen ha i skolen? Skal den være et instrument til å produsere harmoniske, kreative og målrettede individer i et velfungerende samfunn? Eller skal den være et kritisk korrektiv til en snever produktivitets- og nyttetenkning?

Forfatteren av Musikk: strategi og lykke stiller noen grunnleggende filosofiske og pedagogiske spørsmål om undervisningsgjenstanden musikk og drøfter estetiske og kultursosiologiske perspektiver på musikk. Han har en kritisk holdning til instrumentelle tendenser i utdanningspolitisk og kulturpolitisk tenkning og praksis.

Musikkopplevelsen kan ikke reduseres til kun å være et instrument for alle mulige matnyttige utdanningspolitiske målsetninger. Boken er skrevet for studenter som skal lære å undervise i musikk, dvs. studenter i allmennlærerutdanningen og ved musikkhøgskoler og -konservatorier.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og professor II i musikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus – med musikkpedagogisk idéhistorie og filosofi som spesialfelt. Varkøy har tidligere bl.a. publisert bøkene Hvorfor musikk? og Musikk – strategi og lykke, samt antologiene Om nytte og unytte og Philosophy of Music Education Challenged: Heideggerian Inspirations. Han er også virksom som komponist («låtskriver»).