Musikk - strategi og lykke (Heftet)

Bidrag til musikkpedagogisk grunnlagstenkning

Forfatter:

Øivind Varkøy

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218232
Kategori: Estetiske fag
Fag: Estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Musikk - strategi og lykke


Hvilken funksjon bør musikkundervisningen ha i skolen? Skal den være et instrument til å produsere harmoniske, kreative og målrettede individer i et velfungerende samfunn? Eller skal den være et kritisk korrektiv til en snever produktivitets- og nyttetenkning?

Forfatteren av Musikk: strategi og lykke stiller noen grunnleggende filosofiske og pedagogiske spørsmål om undervisningsgjenstanden musikk og drøfter estetiske og kultursosiologiske perspektiver på musikk. Han har en kritisk holdning til instrumentelle tendenser i utdanningspolitisk og kulturpolitisk tenkning og praksis.

Musikkopplevelsen kan ikke reduseres til kun å være et instrument for alle mulige matnyttige utdanningspolitiske målsetninger. Boken er skrevet for studenter som skal lære å undervise i musikk, dvs. studenter i allmennlærerutdanningen og ved musikkhøgskoler og -konservatorier.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap. Han er ansatt ved Norges musikkhøgskole, og leder musikkhøgskolens senter for utdanningsforskning i musikk (CERM). Varkøy er også professor II i musikk ved OsloMet. Han har publisert en rekke artikler, bøker og antologier innenfor musikkpedagogisk filosofi og musikkfilosofi, nasjonalt og internasjonalt. Seneste bøker på norsk er Musikk – dannelse og eksistens (Cappelen Damm Akademisk, 2017) og Musikkfilosofiske tekster (red., Cappelen Damm Akademisk, 2020). Varkøy er også komponist, og har skrevet musikk for blant andre Morten Harket og Solveig Slettahjell.