Muntlig fortelling i norskfaget (Heftet)

En vei til danning, livsmestring og literacy

Forfatter:

Fridunn Tørå Karsrud

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202688073
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Muntlig fortelling i norskfaget

Denne boka viser hvordan elever og lærere kan bli gode fortellere, og hvordan man kan bruke muntlige fortellinger i klasserommet. Målet er å engasjere elevenes fantasi og følelser, styrke deres indre beredskap og bidra til utvikling av literacy i bred forstand. Denne nye utgaven er revidert med utgangspunkt i Læreplan for Kunnskapsløftet 2020.

Boka har tre deler: 1) Hvorfor det virker å arbeide med fortellinger; 2) Hva elevene kan lære av å arbeide med fortellinger og 3) Hvordan man kan arbeide med muntlige fortellinger.

Den muntlige fortellingen har lange tradisjoner i grunnskolen, men blir av mange norsklærere sett på som en koseaktivitet som må vike for mer eksplisitt skriftspråkopplæring. Mange er derfor ikke klar over hvilket enormt potensial den muntlige fortellingen har for å utvikle barn og unges tekst- og tolkningskompetanse, hånd i hånd med livsmestring og danning.

Boka passer for lærerstudenter og for lærere som ønsker inspirasjon til undervisningen. Den er også aktuell for andre som arbeider med barn og unge, eller som vil vite mer om hva muntlige fortellinger kan bety for å utvikle tanke, språk og livsmot.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Fridunn Tørå Karsrud er førstelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun har master i grunnskoledidaktikk med fordypning i norsk og 27 års erfaring som lærer i grunnskolen. Hun er også utdannet profesjonell forteller og har blant annet turnert i skolen med forestillinger for Den kulturelle skolesekken.