Muntlig fortelling i norskfaget (Nettsted)

En vei til tekst- og tolkningskompetanse

Forfatter:

Fridunn Tørå Karsrud

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202584030
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk og Pedagogikk
Fag: Norsk, Pedagogikk
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Akademisk
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Muntlig fortelling i norskfaget

Unibok er en digital utgave av boka.

Den muntlige fortellingen har lange tradisjoner i grunnskolen, men blir av mange norsklærere sett på som en koseaktivitet som må vike for mer eksplisitt skriftspråkopplæring. Mange er derfor ikke klar over hvilket enormt potensial den muntlige fortellingen har i forhold til å utvikle barns tekst- og tolkningskompetanse.

Denne boka viser hvordan elever og lærere kan bli gode fortellere, og hvordan man kan bruke muntlige fortellinger i klasserommet. Målet er å fremme lese- og skriveutvikling og utvikling av metaspråklig kompetanse, å stimulere fantasi og motivasjon og å gi elevene en opplevelse av mestring.

Boka har tre deler:

  • Hvorfor det virker å arbeide med fortellinger
  • Hva elevene kan lære av å arbeide med fortellinger
  • Hvordan man kan arbeide med muntlige fortellinger

Unibok er en digital utgave av boka og kan brukes på alle digitale flater, både online og offline. Teksten tilpasser seg skjermstørrelsen og kan også justeres, og man kan lytte til teksten med tekst-til-tale der ordene markeres samtidig under opplesingen. Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Man kan også markere tekst og legge inn notater, som man kan eksportere til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no eller via «Min side» på cda.no.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)
Fridunn Tørå Karsrud er høgskolelektor i norsk ved Universitetet i Agder. Hun har master i grunnskoledidaktikk med fordypning i norsk og 27 års erfaring som lærer i grunnskolen. Hun er også utdannet profesjonell forteller og har blant annet turnert i skolen med forestillinger for Den kulturelle skolesekken.