Motstand og forkynnelse (Heftet)

En analyse av Henrik Aubert Seips prekener 1940-45

Forfatter:

Egil Morland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 276
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788283140798
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Motstand og forkynnelse

Hvordan taklet prestene i Den norske kirke de utfordringene de stod overfor under andre verdenskrig? Hva sa de i sine prekener, og hva kunne de si? Var det noe som forandret seg i forkynnelsen i disse årene? Gav prestene veiledning til menighetene? Ble konkrete forhold i politikk og samfunnsliv kommentert eller påtalt?

Disse og mange andre spørsmål behandler Egil Morland i denne boka. Han tar særlig for seg prekenene til den kjente prost Henrik Aubert Seip (1880-1975) i Skien. Seip ble også kalt «Telemarks-bispen» og var en kjent motstandsmann. Var Seips prekener på linje med bekjennelsesdokumentet Kirkens Grunn, som ble lest opp i de fleste kirker påskedag 1942? Quisling opprettet også et Skien bispedømme i 1942. Det førte mange utfordringer og spennende tider med seg! Om lag 25 % av prestene i Den norske kirke ble enten avsatt, forvist, fengslet eller internert for kortere eller lengre tid. Tre av dem måtte også bøte med sitt liv.

Til toppen

Forfatter(e)
Egil Morland er dr. philos. og førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Bergen. Han er også ordinert prest, og var i årene 1992–1997 leder i Den norske kirkes presteforening.