Møtet med «den andre» (Heftet)

Om psykisk helsearbeid i kommunen

Forfatter:

Jannike Engelstad Snoek

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 207
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501305
Kategori: Helsefag
Fag: Helsefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Møtet med «den andre»

Møtet med «den andre» er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud.

Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2006 (videreført til 2008) hadde som et mål å styrke spesialisthelsetjenesten, men i enda større grad sikter den mot at mennesker med psykiske vansker skal få hjelp der de bor. Dette innebærer økt satsing på polikliniske og ambulante tiltak, og en forskyvning av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten mot psykiatriske helsetjenester i kommunene.

I det kommunale psykiatritilbudet er ulike aktører ansvarlige for sine delområder, blant annet for behandling, opplæring, arbeid, bolig, trygd og fritid. En slik organisering krever koordinering, samvirke og samarbeid mellom instansene dersom resultatet faktisk skal bli til beste for pasienten eller brukeren.

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet to veiledere, Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene og Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, som i hovedsak trekker opp retningslinjer for organiseringen av dette arbeidet, men også i noen grad definerer særskilte målgrupper.

Innholdet i denne boka er relatert til områder de to veilederne legger vekt på. Den er skrevet ut fra to hovedlinjer, samfunnsperspektivet og familieperspektivet, med det kommunale tjenestetilbudet som et bindeledd mellom disse perspektivene.

Møtet mellom mennesker, det å se den andre, er et gjennomgangstema i boka. Boka er et forsøk på å se mennesket bak lidelsen og reflektere rundt hva som kan være hjelpsomt på ulike nivåer.

Til toppen

Forfatter(e)

Jannike Engelstad Snoek er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Snoek var frem til 2014 seksjonsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, og var i en årrekke ansatt ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, der hun arbeidet med ungdom og familier i krise. Snoek har lang erfaring i å undervise studenter i helse- og sosialfagutdanningene og har skrevet flere bøker innenfor feltet psykisk helsearbeid.