Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole (Heftet)

Serie: Religionsfag Profil 42

Forfatter:

Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø og Knut-Willy Sæther (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Flerspråklig
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 42
ISBN: 9788202753894
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole

Hvordan skal vi forstå kulturelt og religiøst mangfold? Hva vil det si at kulturer og religioner møtes? Hvordan skal vi forstå dette i samfunnet og i skolen i dag? Hvordan har det utspilt seg i historien? Denne vitenskapelige antologien belyser disse spørsmålene ut ifra ulike perspektiver, fag og fagområder. Boken har både teori- og praksisorienterte tekster. Prinsipielle spørsmål og forståelse av begreper kombineres med drøftinger av møter og mangfold i levd liv. Boken er skrevet for forskere og studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og ellers alle som er interessert i spørsmål knyttet til kultur, religion og samfunn.

Temaet belyses av forskere fra Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger, og Høgskolen i Innlandet. Bidragsytere er Bente Afset, Marianne Hafnor Bøe, Hildegunn Valen Kleive, Jonas Gamborg Lillebø, Inger Marie Okkenhaug, Jostein Garcia de Presno, Adrian Johansen Rinde, Geir Skeie, Thor-André Skrefsrud, Knut-Willy Sæther, Margit Ystanes og Øyvind Økland.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Hildegunn Valen Kleive, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. I forskning og undervisning arbeider Kleive med temaene hverdagsreligion, religion i skolen og minoritetsungdoms forhold til religion. Forskningen er særlig relatert til ungdom med bakgrunn i muslimske og hinduistiske tradisjoner.

Jonas Gamborg Lillebø, førsteamanuensis, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Lillebøs faglige interesseområder og forskning er knyttet til vitenskapsfilosofi, sekulariseringsteori, politisk teologi, religionsfilosofi, filosofisk antropologi, sosialfilosofi, politisk filosofi, omsettingsteori, språkfilosofi, pedagogisk filosofi, interkulturalisme og kulturmøter.

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Sæthers forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, estetikk, teologi og naturvitenskap. For mer informasjon, se www.knutwillysaether.weebly.com.

Bente Afset er førstelektor ved Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Afsets interesse- og forskningsområder er særlig bibelfaglige og religionsdidaktiske spørsmål.

Marianne Hafnor Bøe, født 1977, er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handler om hvordan religion, lov og kjønn er koblet sammen og kommer til uttrykk i hverdagsliv såvel som i statlige reguleringer. Hun har gjennomført feltarbeid blant kvinneaktivister i Iran, og i muslimske miljøer i Norge. De senere årene har hun utgitt publikasjoner som blant annet handler om iransk familielov, muslimske ekteskapspraksiser, framveksten av sjia-muslimske trossamfunn i Norge og feminisme i islam.

Inger Marie Okkenhaug er professor i historie ved Høgskolen i Volda.

Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også professorkompetanse i religion, livssyn og etikk og har undervist i KRLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

Øyvind Økland, professor i pedagogikk, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Økland har forsket på ungdom og bruken av sosiale medier, barns bruk av skjermer, samt pedagogiske og helsefaglige spørsmål i et interkulturelt kommunikasjonsperspektiv.

Bøker i serien