Mot bedre vitende i norsk matsektor av Ivar Pettersen og Frode Steen (Open Access)
Open Access

Mot bedre vitende i norsk matsektor (Open Access)

Forfatter:

Ivar Pettersen og Frode Steen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669751
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Salg og PR og Markedsføring
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Markedsføring, Salg og PR, Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mot bedre vitende i norsk matsektor

Det norske matmarkedet er preget av sterke meninger og stor medieoppmerksomhet. Spørsmål som reguleringer i jordbruket, konkurranse mellom dagligvarekjeder og forholdet mellom kjeder og leverandører skaper debatt. Samtidig etterlyser landets politikere en mer intensiv bruk av virkemidler.

Mye av debatten kan synes å skje «mot bedre vitende». Uklare oppfatninger om tilstanden i matsektoren, koblet med en sterk politisk vilje til å gjøre tiltak, gir grunn til å se nærmere på situasjonsbeskrivelsen.

Denne boken gir et oppdatert faktagrunnlag om hele verdikjeden i matmarkedet. Sentrale tema er produktivitetsutvikling i de ulike leddene i matkjeden, prisforskjeller mellom land og effekter av det norske tollvernet. Boken presenterer nye bidrag rundt markedsstruktur, butikktilgjengelighet og merkevarens betydning. Forhandlingsspillet mellom kjeder og leverandører vies stor plass, med innføring i hvordan forhandlingene foregår samt hvilke muligheter eksisterende lovverk gir for regulerende tiltak.

Mot bedre vitende i norsk matsektor bekrefter eksisterende kunnskap og frembringer nye funn som fortjener oppmerksomhet fra bransje, medier og myndigheter. Boken vil være nyttig for alle som ønsker å forstå norsk matsektor og delta i den videre utformingen av denne.

Boken samler bidrag fra syv forskere med bred kunnskap om det norske matmarkedet. Den er redigert av Frode Steen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og Ivar Pettersen, seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Ivar Pettersen er seniorrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og arbeider i dag med forskning og utredning innenfor verdikjeden for matvarer og moderne bioøkonomi. Han har bakgrunn fra forskning på markeds- og distribusjonsøkonomi, internasjonal økonomi og næringspolitikk, førsteamanuensstilling i matvaremarkeder og politikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, internasjonal konsulentvirksomhet i McKinsey og internasjonalt økonomisk samarbeid. Fra 2004 til 2012 var han leder av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, en av forløperne til NIBIO.

Frode Steen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og Research Associate ved Centre for Economic Policy Research (CEPR). Han sitter i et gaveprofessorat finansiert gjennom NorgesGruppen og Norges forskningsråd og leder forskningsprosjektet FOOD, som analyserer ulike problemstillinger innenfor dagligvaremarkedet; herunder spesielt empiriske spørsmål relatert til konkurranse og produktivitet. Steen sine vitenskapelige arbeid har i hovedsak analysert spørsmål knyttet til konkurransestrategi og regulerings- og konkurransepolitikk. Han har publisert i kjente internasjonale tidsskrift som bl.a. American Economic Review, American Economic Journal – Microeconomics og The Economic Journal.

Richard Friberg innehar Jacob Wallenbergs professorat ved Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning dreier seg først og fremst om internasjonal økonomi og empiriske studier av konkurranse. Han har også arbeidet med hvordan bedrifter håndterer risiko, som for eksempel hvordan valutakurser påvirker priser og markedsavgrensning. Flere av arbeidene analyserer dagligvare- og varehandelsmarkeder. Han har publisert bl.a. i American Economic Review, Journal of Finance og Marketing Science.

Ivar Gaasland er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hans spesialområde er handelspolitikk og næringsøkonomi, med spesiell vekt på jordbruk og matindustri. Han har ph.d. fra Universitetet i Bergen, og har tidligere vært forsker på Samfunns- og næringslivsforskning AS i Bergen.

Erling Hjelmeng er professor ved Institutt for privatrett ved UiO og professor II ved Norges Handelshøyskole. Hjelmengs vitenskapelige produksjon har i hovedsak knyttet seg til spørsmål innenfor konkurranserett, EØS-rett og erstatningsrett. Store deler av produksjonen innenfor konkurranserett har skjedd i samarbeid med økonomer fra NHH og UiB. Et av hans hovedverk er Konkurransepolitikk – rettslig og økonomisk analyse, skrevet sammen med Lars Sørgard (2014). Han har også publisert artikler i tidsskrifter som Common Market Law Review, European Law Review og World Competition. Hjelmeng har ledet flere offentlige utvalg; utvalget som gjennomgikk konkurranseloven (2012), dagligvarelovutvalget (2013), markedsbalanseringsutvalget (2015) og utvalget som vurderte konkurranseforholdene mellom offentlige og private aktører i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler (2018).

Magne Supphellen er professor i markedsøkonomi ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Supphellen forsker og underviser innen temaområdene merkevarebygging, forbrukeratferd og kommersialisering av innovasjoner. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i en rekke internasjonale tidsskrift, blant annet i Journal of Marketing, Journal of Consumer Psychology, Psychology and Marketing, Journal of Business Research og Public Opinion Quarterly. Supphellen er også aktiv som rådgiver og styrerepresentant for kommersielle og ideelle virksomheter.

Simen Ulsaker er postdoktor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han er en del av forskningsprosjektet FOOD. I sine vitenskapelige arbeider har Ulsaker jobbet med konkurransepolitikk, handel og dagligvarer. Han har publisert forskningsarbeider i bl. a. International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics og Economics Letters.