Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg3 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok norsk studieforberedende Vg3

Forfatter:

Fodstad, Lånke, Minken, Norendal, Blikstad-Balas, Østmoe, Antonsen, Hjortland og Saxegaard

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 488
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202597351
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Moment vg3 (LK20)

I Moment vg3 møter elevene sammenhengende fagtekst med et gjennomarbeidet språk, gode ordforklaringer, oppsummeringer og oppgaver som trener leseforståelse. Dette gir god mulighet til å arbeide med studieforberedende lesetrening i norskfaget.

Strukturen i læreverket
Kulturhistorien blir presentert kronologisk, med redskapskapitler og kurs flettet inn for å skape sammenhenger og dybdelæring.

Litteratur og kultur
I Moment vg3 arbeider elevene med å forstå og tolke tekster i et kulturhistorisk og tematisk perspektiv. Alle de kulturhistoriske kapitlene inneholder konkrete eksempler der samtidslitteratur og eldre litteratur kobles sammen og utforskes tematisk. De kulturhistoriske kapitlene inneholder to fordypningsartikler på tvers av de litterære epokene, én om arbeiderlitteratur og klasse, og én om krigslitteratur.

Kurs i skriftlige sjangre
I Moment vg3 er det egne kurs om å analysere sammensatte tekster, å skrive essay, retorisk analyse og å skrive fagartikkel. Det er også et eget kapittel med gode tips til å arbeide med en eksamensoppgave. Kurs fra Moment vg1 og Moment vg2 er tilgjengelig på elevens nettsted.

Å tolke sakprosa er et nytt oppdrag i læreplanen LK20
I Moment vg3 er det egne kurs om å analysere sammensatte tekster, å skrive essay, retorisk analyse og tolking av sakprosatekst og å skrive fagartikkel. Det er også et eget kapittel med gode tips til å arbeide med en eksamensoppgave. Kurs fra Moment vg1 og Moment vg2 er tilgjengelig på elevens nettsted.

Oppslagsdel med tipslister og fagbegreper
Moment vg3 inneholder en fyldig oppslagsdel med fagbegreper og tipslister til de skriftlige sjangrene som er behandlet i alle tre bøkene i læreverket. Disse sjekklistene er også tilgjengelig på elevens nettsted.

Tekstutvalget i Moment vg3
Tekstsamlingen i læreboka inneholder sakprosa og skjønnlitteratur fra de ulike epokene – både klassikere og samtidstekster. Alle de eldre tekstene er språklig tilrettelagt og modernisert og har mange og gode ordforklaringer. Tekstene korresponderer tett med ulike temaer som tas opp i kapitlene. Både tekstsamlingen og lærebokas nettsted inneholder modelltekster skrevet av elever og lærere.

Digitale elev- og lærerressurser med lydbok
Moment vg1-3 Elevnettsted har aktuelle, utforskende og fordypende læringsstier og oppgaver som supplerer læreboka. Det er også gode verktøy som hjelper elevene med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Med lisens til Elevnettsted Pluss får elevene lydbok med læreboktekst og tekstsamling innlest av profesjonelle innlesere fra alle tre bøkene. Moment vg1-3 Lærernettsted har grundige og gjennomarbeidede forslag til årsplaner.Nettstedet har funksjonalitet som legger opp til prosessorientert arbeid. Læreren kan også legge inn egne oppgaver og dele disse med elevene.

Moment vg3 Unibok og Moment vg3 Brettbok er digitale utgaver av læreboka. Unibok inneholder også lydboka.

Forfatterne har solid faglig kompetanse, er gode formidlere og har bred undervisningserfaring.

Til toppen

Forfatter(e)

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Tor Ivar Østmoe har ph.d. i latin og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han arbeider ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Han har i en årrekke undervist i antikkfag, retorikk og latin ved instituttet. Østmoe har oversatt kjente taler fra antikken til norsk og tegneserien Pondus til latin. Han har også skrevet populærvitenskapelig, bl.a. Latin for begynnere med Helene Uri. Østmoe er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Pål Antonsen er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Ole Hjortland har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenesten er å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Ole Hjortland er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Pål Antonsen har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenestener å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Jostein Saxegaard er norsklektor. Han har master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og har tatt noen nordiskemner ved Universitetet i Oslo. Han har også musikkutdanning fra Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Saxegaard har erfaring fra flere videregående skoler, og underviser nå i norsk og tysk ved Porsgrunn videregående skole. Han har sittet i styret i LNU, arbeidet med Fritt Ord-konkurransen og har holdt foredrag om å arbeide med essay i skolen i ulike sammenhenger.

Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).