Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok norsk studieforberedende Vg2

Forfatter:

Fodstad, Minken, Norendal, Blikstad-Balas, Lånke og Østmoe

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202597344
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Moment vg2 (LK20)

Med Moment vg2 til norsk studieforberedende vg2 i fagfornyelsen får elevene god hjelp til å mestre norskfaget og å bli studieforbredt. Læreboka formidler fagstoffet grundig og med gode forklaringer.

Læreverket legger godt til rette for dybdelæring og gir elevene reell studieforberedende lese- og skrivetrening i norskfaget. Elevene får fullstendige og gode forklaringer, og de får støtte til å lese lengre tekster. Modelltekster, kurs og redskapskapitler gir god støtte når elevene skal arbeide selvstendig med norskfaget.

Kulturhistorien
I Moment vg2 skal elevene arbeide med å forstå og tolke tekster i et kulturhistorisk perspektiv. Kulturhistorien presenteres kronologisk, men redskapskapitler og kurs er flettet inn for å skape sammenhenger og dybdelæring. De kulturhistoriske kapitlene åpner med en samtidstekst som tar opp noen hovedtemaer i kapittelet.

Kritisk lesing
Med Moment lærer elevene å forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten og å tenke selv. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing. Dette kjerneelementet tas også gjennomgående opp i oppgaver, tekstutvalg og annet fagstoff.

Argumentasjon og retorikk
Argumentasjon og retorikk er sentralt i Moment fra første trinn, og elevene lærer hvordan de bruker kunnskapene for å vurdere alle former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Akademisk skriving og fagartikler løftes fram i den nye læreplanen. Moment inneholder gode skrivekurs for fagartikler på alle tre trinn. Disse fagartikkelkursene dekker alt fra tekstbinding, oppbygning, kildekritisk tilnærming, bruk av kilder i egne tekster og å skrive fagartikkel om tekster i kontekst. I vg2 er det eget kurs om litterær analyse og sammenligning av tekster og kreativ skriving, mens det i vg3 er kurs om å skrive essay og retorisk analyse.

Leseeksempler
Moment
gir elevene en original innføring i skjønnlitteraturens verden gjennom grundige leseeksempler. De tverrfaglige temaene er godt integrert i Moment. Vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalget til hvert trinn bidrar til at temaene får en naturlig plass i faget.

Digitale ressurser og innlest læreboktekst
Moment Elevnettsted har aktuelle, utforskende og fordypende læringsstier og oppgaver som supplerer læreboka. Det er også gode verktøy som hjelper elevene med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Med Elevnettsted Pluss får elevene innlest læreboktekst og tekstsamling. Moment Lærernettsted har grundige og gjennomarbeidede forslag til årsplaner. Funksjonalitet på nettstedet legger opp til prosessorientert arbeid med utvalgte oppgaver, og lærer kan også legge inn egne oppgaver og tildele elevene.

Moment vg2 Unibok og Moment vg2 Brettbok er digitale utgaver av læreboka.

Forfatterne har solid faglig kompetanse, er gode formidlere og har bred undervisningserfaring: Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe.

Til toppen

Forfatter(e)

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Tor Ivar Østmoe har ph.d. i latin og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han arbeider ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Han har i en årrekke undervist i antikkfag, retorikk og latin ved instituttet. Østmoe har oversatt kjente taler fra antikken til norsk og tegneserien Pondus til latin. Han har også skrevet populærvitenskapelig, bl.a. Latin for begynnere med Helene Uri. Østmoe er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).