Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg1–3 Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser norsk studieforberedende Vg1-3

Forfatter:

Blikstad-Balas, Fodstad, Lånke, Minken, Magnusson og Norendal

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657871
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Moment vg1–3 Lærernettsted (LK20)

Moment Lærernettsted har ressurser til undervisningen for alle tre årene vg1-vg3. Lærernettstedet brukes sammen med Moment lærebøker og Moment Elevnettsted.

Ressurser til planlegging og undervisningen
Nettstedet har grundige og detaljerte forslag til årsplaner på begge målformer. Årsplanene har oversikt over hvilke kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og kompetansemål som dekkes i hver periode. Det er også gode forslag til PowerPointer til bruk i undervisningen og sammendrag til hvert kapittel. Forslagene til undervisningsopplegg finner lærer i oppgavene og læringsstiene til hvert kapittel. Oppleggene omfatter for eksempel om de tverrfaglige temaene i norskfaget, kritisk tilnærming til tekst, lese- og skrivetrening og større oppgaver. I tillegg har lærer tilgang til tavlebøker som anbefales når lærebokstoff skal gjennomgås på tavle eller skjerm.

Forslag til romanprosjekter på hvert årstrinn
Under skjønnlitteratur er det større romanprosjekter hvert årstrinn med detaljerte opplegg og læringsstier rundt romaner som er representert med utdrag i tekstsamlingen. Til Moment vg1 har vi valgt romanene Kjersti tar ansvar (Ida Halvorsen), Alt skal brenne (Sofia Nordin) og Begynnelser (Carl Frode Tiller). På lærernettstedet er det forslag til korte PowerPoint-presentasjoner av romanene.

Prosesseorientert arbeid og dialog mellom lærer og elev
Moment lærer- og elevnettsted har funksjonalitet som legger til rette for at lærer og elev kan jobbe sammen i faget. Det er lagt opp til prosesorientert arbeid med utvalgte oppgaver og læringsstier, lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper og ellers følge elevenes progresjonen og arbeid med oppgavene. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

Tilgang og bruk
Med lisens logger lærer seg direkte inn på moment.cdu.no for å få tilgang til lærerinnhold eller via Min side på www.cdu.no. Les mer om funksjonalitet her: cdu.no/digital.

Les mer om innholdet på Moment Elevnettsted som er gratis å bruke og gir elevene tilgang til alle tre årene fram til de normalt tar eksamen i faget. Med lisensen Moment Elevnettsted Pluss får elevene lytte til innlest læreboktekst og tekstsamling.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).