Moment norsk (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg1-3 (2020) Elevnettsted (Nettsted)

Digitale elevressurser norsk studieforberedende

Forfatter:

Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal

Klar til bruk: 01.08.2020
Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657857
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Moment vg1-3 (2020) Elevnettsted

De digitale elevressursene til læreverket Moment er gratis og supplerer læreboka – både papirutgaven og digitale utgaver. På nettstedet er det et rikt og variert innhold og verktøy som hjelper elevene med skriving og lesing av tekster.

Oversikt og repetisjon
Eleven finner sammendrag av hvert kapittel og enkle repetisjonsoppgaver til lærestoffet.

Lese- og skriveverktøy
Elevene får hjelp til arbeid med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i alle sjangre. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangre.

Leksjoner
Leksjoner er læringsforløp der elevene løser oppgaver knyttet til filmer, lyd og eksterne kilder. Dette er opplegg dere kan bruke i klasserommet, men som elevene også kan jobbe med på egen hånd.

Lagring og innlevering av oppgaver
Flere oppgaver legger til rette for prosessorientert skriving der elevene kan lagre svar på oppgaver og tekster de arbeider med. Læreren kan følge med på om oppgavene er gjort og kommentere arbeidet underveis i prosessen.

Innlogging og lagring av arbeid
Bruk av elevnettstedet er gratis, men elevene må logge inn slik at de kan lagre arbeidene sine. Elevene har tilgang til nettstedet alle tre årene. Innhold til vg2 og vg3 kommer i 2021 og 2022.

Moment Lærernettsted
Les mer om de diigitale ressursene for læreren, tilgang og lisen: Moment Lærernettsted.

De digitale ressursene åpnes på nettstedet moment-2020.cdu.no 15. juni 2020.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Tor Ivar Østmoe har ph.d. i latin og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han arbeider ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Han har i en årrekke undervist i antikkfag, retorikk og latin ved instituttet. Østmoe har oversatt kjente taler fra antikken til norsk og tegneserien Pondus til latin. Han har også skrevet populærvitenskapelig, bl.a. Latin for begynnere med Helene Uri. Østmoe er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Moment norsk (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).