Moderne familieliv (Heftet)

Den likestilte familiens motivasjonsformer

Forfatter:

Helene Aarseth

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202340858
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Moderne familieliv

Moderne familieliv handler om foreldrepar som både er ganske vanlige og ganske spesielle. De lever alminnelige liv i tråd med toneangivende normer og idealer i dagens Norge. Samtidig er de spydspisser i et endringsprosjekt som snur opp ned på dype og seiglivede strukturer i vestlige moderne samfunn. Parene går langt i retning av å realisere idéen om en dobbeltlikestilt familiemodell, der begge jobber full tid og er sammen om ansvaret for familien. Ett hovedpoeng i boka er at slike endringer ikke er gjort i en håndvending. Det handler om noe som er langt mer utfordrende enn å slutte seg til likestilling som idé. Parene tilhører «den nye middelklassen» i en familievennlig norsk velferdsstat. Samtidig er de med på å omforme dype og seiglivede praksiser og forestillinger og de gjør det ved å skape nye drømmer og fylle hverdagens gjøremål med nye motivasjoner.

Forfatteren går i dialog med internasjonale sosiologiske perspektiver på familiens modernisering, men skisserer et annet bilde av den likestilte to-karriere-familien i Norge enn toneangivende amerikanske og britiske teorier forfekter. Norge utmerker seg med sterke velferdsordninger, høy kvinnelig yrkesdeltakelse og ny mannlig involvering i familien. Derfor argumenterer Aarseth for at vi trenger nye perspektiver og begreper for å forstå hvordan moderniseringsprosessene preger familielivet i en norsk og skandinavisk kontekst.

Moderne familieliv er rettet mot studenter i sosiologi, tverrfaglige kjønns- og likestillingsstudier og familieterapi. Den er også aktuell for forskere og andre som er opptatt av kjønnsforskning, likestilling og familiens modernisering.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Moderne familieliv

«La det være sagt med en gang, dette er en viktig bok om Norge og Norden som laboratorium for likestilling i familie- og arbeidsliv.»

Elin Kvande, Sosiologisk tidsskrift 1/2013

«Bokas målgruppe er studenter og forskere innenfor sosiologi, kjønnsstudier og familieterapi, samt andre som er opptatt av disse temaene. Da den er lett tilgjengelig og gir en meget god gjennomgang av teorier på feltet og går i 'dialog med internasjonale sosiologiske perspektiver på familiens modernisering' er boka etter mitt syn særlig godt egnet for studenter. Stoffet er interessant og grundig analysert samtidig som boka jevnt over er meget godt skrevet, oversiktlig og lett tilgjengelig.»

Kenneth Aarskaug Wiik, forskningsavdelingen SSB, Sosiologi i dag 2/2012

«Etter min oppfatning bør Aarseth snarere ha ros for å vende blikket mot familiene som «har alt». I et teoretisk perspektiv avler det interessante og uforutsigbare analyser av individualitet, selvrealisering, kapitalisme og romantikk innenfor modernitetsperspektiver. I et politisk likestillingsperspektiv viser Aarseth at vi her kan finne overveldende positive og oppløftende løsninger på kjønnskampens endringspotensial.»

Ragnhild Fjellro, Forskerforum 2/2011

Til toppen

Forfatter(e)
Helene Aarseth er sosiolog (dr.polit) post doc. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på moderne familieliv, maskulinitet i endring, kjønnede motivasjonsformer samt familieliv og sosial klasse. Hun har skrevet en rekke artikler om disse temaene og er medforfatter av boka ”Menns livssammenheng”.