Moderne barndom (Heftet)

Forfatter:

Ivar Frønes

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202351083
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag , Spesialpedagogikk og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Moderne barndom

Ivar Frønes gir et riss av viktige betingelser knyttet til det å vokse opp i dagens samfunn. Gjennom oppdaterte analyser og gode eksempler tegner han et bilde av moderne barns verden, av familieutvikling, av mediene og den digitale barndom, av kjønnsrollemønster, kameratenes og nærmiljøets betydning, av levekår, barnevern og barn i risikoposisjoner.

Forfatteren drøfter barndommens kompleksitet ut fra flere teoretiske perspektiver. Barndommen må forstås både i forhold til hvordan barn opplever nåtiden, sin barndom, og hvordan den forbereder dem på voksenlivet. I kunnskapssamfunnet trekkes barn inn i voksensamfunn og yrkesliv via utdanningssystemene, og frafall i skolen skaper marginalisering i forhold til framtidig yrkesliv. Den moderne barndom influeres både av forestillingene om den framtida som kommer, og av tradisjonene som var.

Moderne barndom er rettet mot studenter ved universitet og høgskoler, men den vil også være nyttig for lærere, førskolelærere, fritidspedagoger og ansatte i kultur- og sosialsektoren som ønsker å forstå barns verden og den samfunnsutviklingen som preger den moderne barndommen.

Til toppen

Anmeldelser av Moderne barndom
«I sin siste bok setter han [Frønes] fokus på mønster, forandringer og grunnleggende tendenser for å gi oss et bilde av den moderne barndommen. [...] Boken anbefales. Den er lettlest og interessant.»Anne Marie Pedersen, BUF-posten 1/2012

Til toppen

Forfatter(e)
Ivar Frønes er dr.philos. og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og seniorforsker ved Adferdssenteret i Oslo. Han arbeider spesielt med trend- og kulturanalyse, barn, ungdom, familiesosiologi og livsløps- og generasjonsanalyse, med vekt på barnevern og sosial eksklusjon. Han har publisert en rekke bøker og artikler på disse områdene.