Mitt liv som økonom (Innbundet)

Forfatter:

Agnar Sandmo

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646066
Kategori: Samfunnsøkonomi
Fag: Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mitt liv som økonom

På 1950-tallet var samfunnsøkonomi et lite fag i Norge. I dag legger det sterke føringer både for politikk og for måten vi betrakter oss selv på som fellesskap. En av de samfunnsøkonomene som har stått helt sentralt i denne utviklingen, var Agnar Sandmo, som var professor ved Norges Handelshøyskole siden 1971. I denne boken ser han tilbake på fagets og fagmiljøets historie gjennom et tidsrom som ikke bare var preget av en historisk enestående økonomisk vekst, men også av en stadig sterkere interesse for økonomi som sådan.

Sandmos memoarer er imidlertid ikke bare en historie om fagets utvikling og betydning. De er også en beretning om oppvekst, studier og en bemerkelsesverdig internasjonal karriere – og de viser hvordan liv og arbeid er knyttet sammen til en vev av fruktbare møter, viktige vennskaper og offentlige verv. Slik blir dette en bok om alt det som kan forme et liv, og om hvordan dette livet har bidratt til å forme sine omgivelser.

Til toppen

Forfatter(e)

Agnar Sandmo var professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han ble ansatt ved NHH i 1963, fikk sin doktorgrad i 1970 og var professor i samfunnsøkonomi samme sted fra 1971. Sandmo er internasjonalt kjent blant annet for sine bidrag til teori om beslutninger under usikkerhet, ressursfordeling og økonomisk velferd, miljøøkonomi og teori om optimal beskatning. Sandmo har publisert et stort antall artikler om slike emner i internasjonale fagtidsskrifter, foruten flere fagbøker i inn- og utland.