Misjon, tro, skole (Heftet)

Festskrift til Arne Redse

Serie: Kyrkjefag profil 24

Forfatter:

Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 369
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Flerspråklig
Serie: Kyrkjefag profil
Serienummer: 24
ISBN: 9788283140439
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Misjon, tro, skole

Arne Redse har et mangfoldig yrkesliv bak seg. Han er utdannet prest, var først prest i Oslo i fem år, var så misjonær i Hong Kong i en årrekke og har siden 1993 undervist ved Høgskulen i Volda. Fra 2005 har han også vært knyttet til Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Artiklene i denne boka berører spørsmål som har engasjert Arne Redse i et langt liv i undervisning og forskning. I en rekke artikler drøftes synspunkter på misjon, tro og trosopplæring, både i fortid og nåtid. Her drøftes også ulike utfordringer knyttet til dagens pluralistiske religionsfag. De 21 artiklene er derfor delt inn i tre bolker: MISJON -TRO - SKOLE. Boka er en helhjertet hilsen fra mange venner til Redse sin 65-årsdag.

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Afset er amanuensis ved Høgskulen i Volda.

Birger Løvlie er 1. amanuensis ved Høgskulen i Volda.


Arne Helge Teigen jobber på Fjellhaug internasjonale Høgskole.

Inger Marie Okkenhaug er professor i historie ved Høgskolen i Volda.

Svein Rise (f. 1946) er cand.theol fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra samme sted. Han er professor emeritus i systematisk teologi, og har skrevet artikler og bøker om dogmatiske og religionsfilosofiske temaer.

Karl Olav Sandnes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Egil Sjaastad har arbeidet som feltprest, og har jobbet i en årrekke på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Njål Skrunes er professor II ved NLA Høgskolen, tidligere professor og rektor på samme sted. Fagfeltet er religionspedagogikk. Han har skrevet flere avhandlinger og en rekke forskningsartikler innen sitt fagfelt i tillegg til å ha vært redaktør for lærebøker for kristne grunnskoler, videregående skoler og høyskoler.

Knut-Willy Sæther er professor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda og ved NLA Høgskolen. Hans forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, teologi, estetikk og naturvitenskap. Noen av hans publikasjoner er Traces of God (2011), Skjønnhet og tilbedelse (2013), Kristen Spiritualitet (2013) og Naturens skjønnhet (2017).

(f. 1944) er første-amanuensis ved Høgskulen i Volda og underviser primært i historisk-systematiske fag. Han er også redaktør av Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn.

Ulstein har skrevet en rekke bøker, hovedsakelig faglitteratur og dokumentarbøker, men også noen barnebøker.

Forfatterens hjemmeside: http://www.hivolda.no/asf/kkf/jouheims.html

Bøker i serien