Metode og dataanalyse (Heftet)

Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP, Excel og SPSS

Forfatter:

Geir Gripsrud, Ulf Henning Olsson og Ragnhild Silkoset

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202529222
Kategori: Matematikk og statistikk , Metode og studieteknikk , Markedsføring , Metodefag og Samfunnsvitenskap
Fag: Markedsføring, Matematikk og statistikk, Metode og studieteknikk, Metodefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Metode og dataanalyse

Metode og dataanalyse tar utgangspunkt i beslutningsproblemer som man står overfor i bedrifter og organisasjoner, og drøfter hvordan man formulerer undersøkelsesspørsmål, utformer undersøkelser, skaffer til veie og analyserer data, og rapporterer resultatene.

Boken er spesielt beregnet på studenter i markedsføring og økonomisk-administrative fag.

Det skjer en rask utvikling når det gjelder tilgangen på data i næringslivet. Denne 3. utgaven er en oppdatert og utvidet versjon av Metode og dataanalyse fra 2010, hvor utviklingen innenfor analysebransjen er tillagt spesiell vekt. En sentral del av boken er fortsatt en «hands-on» innføring i hvorfor - og hvordan - forskjellige statistiske teknikker benyttes til å analysere strukturerte datasett. Prinsipal komponent analyse er nytt i denne utgaven. Den viktigste endringen fra forrige utgave er imidlertid at det nå vises hvordan analysene utføres ikke bare med JMP, men også med Excel og SPSS.

Datasettene finner du under Tilleggsmateriell på boksiden på cda.no.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Geir Gripsrud er professor emeritus i markedsføring ved Handelshøyskolen BI med spesialkompetanse innen markedsanalyse, markedsføringskanaler, internasjonal markedsføring og detaljhandel.

Ulf Henning Olsson er professor (dr.scient) i statistikk ved Handelshøyskolen BI og arbeider særlig med økonometri og multivariat statistikk.

Ragnhild Silkoset er professor (dr.oecon) ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Handelshøgskolen UiT. Hun arbeider spesielt med metode, markedsføringsledelse, markedsanalyse, prisstrategi og nettverk.