Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn av Ingrid Reite Christensen, Ådne Valen-Sendstad, Sven Arntzen, Lena Lybæk, Eva Maagerø, Åse-May Svendsen, Rønnaug Sørensen, Tollef Thorsnes og Geir Winje (Open Access)
Open Access

Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn (Open Access)

Forfatter:

Ingrid Reite Christensen og Ådne Valen-Sendstad (red.)

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm Akademisk: Er alle mennesker like mye verdt?​

Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202595364
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Historie, religion og filosofi, Pedagogikk og lærerutdanning, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn

Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn er boka som tar opp spørsmålet: Er alle mennesker like mye verdt? For å svare på dette må vi se nærmere på hvordan vi kan forstå menneskeverd. Menneskeverd og likeverd sees som grunnleggende for skolen, som er samfunnets viktigste aktør for menneskelig læring og utvikling. Samtidig er det mange eksempler på hvor vanskelig det er å sette begreper som likeverd og menneskeverd ut i praksis. I tillegg er det få debatter i skolen som berører selve forståelsen av hva menneskeverd er i skolen. Dette er oppsiktsvekkende, og vi ser det som en utfordring for skole og samfunn.

Boka er en antologi på ni kapitler om menneskeverd i typiske «menneskefag» i skolen, som pedagogikk, filosofi, samfunnsfag, religion, norsk og kunst-og håndverk. Den gir en innføring i hva menneskeverd kan være både fra ulike teoretiske ståsted, og med eksempler fra skole og samfunnsliv. Kapitlene i boka reiser spørsmål om verdighet, likeverd, innenfor- og utenforskap, og hvilke ressurser mennesket tar i bruk i møte med utfordringer.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingrid Reite Christensen er førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på mangfold, demokrati og medborgerskap, livsmestring og psykososial helse i skolen og profesjonslæring med fellesnevneren verdier, læring og medvirkning i skolen.

Ådne Valen-Sendstad er førsteamanuensis ved Universitet i Sørøst-Norge ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Han har en PhD fra University of Birmingham. Han arbeider med etikk, filosofiske forståelser av menneskerettigheter og menneskerettighetsundervisning. Han har publisert om menneskerettigheter i skolen, barnets beste, demokrati og normativ pluralisme.

Professor i filosofi, Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø. PhD ved The Johns Hopkins University, USA, med avhandling om Kants rettsfilosofi. Har publikasjoner om Kants rettsfilosofi og moralfilosofi, miljøfilosofi og –etikk, og idehistorisk fagteori. Har undervist i filosofi og etikk på alle nivåer.

Lena Lybæk er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap. Hun arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til kulturelt og religiøst mangfold og verdipluralisme i skolen. Relaterte områder er religion og migrasjon, samt kulturelle og religiøse perspektiver på menneskerettigheter og menneskeverd.

Eva Maagerø er professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet og literacy, og hun har undervist i lærerutdanningen i mange år.

Åse- May Svendsen jobber nå som lærer i vanlig skole, har 25 års erfaring fra forskjellige undervisningsstillinger. Hun har alltid engasjert seg for elever med spesielle behov, og ønsker å tilrettelegge for en best mulig livskvalitet for denne elevgruppe. Hun har jobbet både med elever med psykisk utviklingshemning som har vært integrert i vanlig barne-/ungdomsskole, elever i spesialklasser på yrkesskole, og med elever som har gått på segregert skole. Åse- May Svendsen har også ca. tre års erfaring som høgskolelektor.
Rønnaug Sørensen er sosiolog og universitetslektor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskning retter seg mot kjønn, seksuell trakassering og mannsdominans. Hun har publisert artikler og bøker om kjønn, jentegrupper, seksuell trakassering og SKAM.
Tollef Thorsnes (f. 1965) arbeider som dosent i kunst og håndverk på Universitetet i Sørøst-Norge. Han arbeider også som kunstner og har kirkerom og kirkekunst som et av sine interessefelt. Ved siden av arbeidet som kunstner er Thorsnes også forsker og forfatter. Han har skrevet flere fagbøker og publisert en rekke artikler.

Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene.