Mennesker, meninger, makter (Heftet)

En introduksjon til religionsvitenskap

Forfatter:

Marianne Hafnor Bøe og Anne Kalvig

Mennesker, meninger, makter En podcast fra UiS

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202610036
Kategori: Religion , KRLE og Historie, religion og filosofi
Fag: KRLE, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mennesker, meninger, makter

Mennesker, meninger, makter gir en grundig og lettlest innføring for studenter i religionsvitenskap, og for studenter i andre fag der religion står sentralt. Boka står i en kulturanalytisk tradisjon der religion anses som en integrert del av kulturen, men framstiller også et bredt tilfang av andre religionsvitenskapelige metoder og perspektiver, inkludert samfunnsvitenskapelige bidrag.

I boka drøftes spørsmål som er relevante for det akademiske studiet av religion, som for eksempel:

  • Hva er religion?
  • Hva er forholdet mellom religion og kultur?
  • Hvordan opptrer religion i det moderne samfunn?
  • På hvilke måter er kjønn sentralt for organiseringen av religion?
  • Hvordan kommer religion til uttrykk i media og i populærkulturen?
  • Hvilke forskningsmetoder egner seg i studiet av religion?
  • Hva slags forbindelser finnes mellom religion, natur og økologi?
Boka er pedagogisk lagt opp, slik at undervisningen skal kunne følge kapitlene. Den inneholder aktuelle eksempler og diskusjonsoppgaver, samt tekstbokser og ordlister som letter lesingen og formidlingen av fagstoffet.

Til toppen

Andre utgaver

Mennesker, meninger, makter
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Presse Mennesker, meninger, makter

«... Bøe og Kalvig [har] lyktes i å gi en grundig, oversiktlig og engasjerende presentasjon av religionsvitenskapen [...] Boka kommer trolig til å bli et svært nyttig for innføringsemner i faget, både i utarbeidingen av forelesningsplaner og som pensum. Jeg vil anbefale denne innføringsboka på det varmeste, både til forelesere som skal undervise i denne typen fag, til nye studenter i religionsvitenskap og til alle andre som er interessert i å lære mer om religion og studiet av det.»

Maja Marcella Sanaker Kjærstad, DIN Tidsskrift for religion og kultur 1/2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Marianne Hafnor Bøe, født 1977, er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handler om hvordan religion, lov og kjønn er koblet sammen og kommer til uttrykk i hverdagsliv såvel som i statlige reguleringer. Hun har gjennomført feltarbeid blant kvinneaktivister i Iran, og i muslimske miljøer i Norge. De senere årene har hun utgitt publikasjoner som blant annet handler om iransk familielov, muslimske ekteskapspraksiser, framveksten av sjia-muslimske trossamfunn i Norge og feminisme i islam.

Anne Kalvig, født 1972, er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har særlig arbeidet med samtidsspiritualitetens ulike former, og hvordan religion inngår i dynamiske vekselspill med andre deler av kulturen. Tema for forskningen har blant annet vært spiritisme, sjamanisme, alternativ terapi, religion og media, kjønn og makt. I 2020-2024 leder hun et NFR-prosjekt om hvorfor det er en kulturell og spirituell etterspørsel etter vikinger og norrøn fortid i vår samtid, og hvordan dette henger sammen med økokrise.