Menneskelige(re) møter: Om samhandling, felleskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem (Heftet)

Forfatter:

Adelheid Hummelvold Hillestad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202727826
Kategori: Sosialantropologi , Helse- og sosialfag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Sosialantropologi, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Menneskelige(re) møter: Om samhandling, felleskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Menneskelige(re) møter handler om fellesskap blant mennesker med demens. Boken bygger på ett års etnografisk feltarbeid på to skjermede enheter i to forskjellige sykehjem. Gjennom deltakende observasjon i avdelingene avdekket Hillestad forskjellige måter beboerne agerte på, samhandlet og viste omsorg for hverandre.

Mulige fellesskap blant beboerne utforskes med utgangspunkt i feltarbeidet, fenomenologiske perspektiver og romteori. Dette åpner for å se at personer med demens skaper mer fellesskap enn demensforskningen så langt har hatt full oppmerksomhet på. Boken bidrar slik til en utvidelse av det relasjonelle fokuset i personsentrert omsorgspraksis, til også å omhandle samhandling og relasjoner mellom grupper av mennesker med demens.

Menneskelige(re) møter er et bidrag inn i en videre tenkning om utvikling av fellesskap i skjermede avdelinger på sykehjem. Den vil være relevant for alle som arbeider med og for mennesker med demens, og for alle som har interesse for fagfeltet i et humanistisk perspektiv.

Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole. Boken er basert på doktoravhandlingen Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem.

Til toppen