Mekling i rettskonflikter (Heftet)

Rettsmekling, mekling ved advokater og mekling i forliksrådene og konfliktrådene

Forfatter:

Anne Austbø og Geir Engebretsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 216
Illustratør: Austbø, Anne Marit
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202258955
Kategori: Sivilprosess og tvisteløsning , Strafferett og straffeprosess og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Mekling i rettskonflikter

Denne boken gir solid basiskunnskap til alle som arbeider med mekling i rettstvister, som dommere, advokater, medlemmer av forliksrådene, familiemeklere og konfliktrådsmeklere. Også personer som deltar i forhandlinger, vil kunne trekke lærdom av boken. Bokens siktemål er å gjøre meklere og forhandlere til mindre intuitive anvendere av alminnelig livskunnskap og mer bevisste brukere av teoretisk forankret kunnskap om hva som fungerer bra i en meklingssituasjon.

Forfatterne, som begge har lang erfaring som meklere, gir praktiske råd og beskriver teknikker som vil være til hjelp i meklingsarbeidet. Slik vil leseren få kunnskap og inspirasjon til å forbedre sin meklings- og forhandlingsteknikk.

Til toppen