Latinsk ordbok

Medisinsk–biologisk ordbok (Innbundet)

latin–gresk–norsk

Forfatter:

Steinar Risnes

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 864
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202403409
Kategori: Medisin og Språkfagene
Fag: Medisin, Språkfagene
Nivå: Akademisk
Komponent: Ordbok
Om utgivelsen Medisinsk–biologisk ordbok

Dette er en latinsk ordbok for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok latin-gresk-norsk er den mest omfattende boken i sitt slag i Skandinavia. Den favner bredt og vil være nyttig for studenter og yrkesutøvere innen medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi, mikrobiologi, fysioterapi, psykologi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi, samt andre helsefag og biologiske fag.

Medisinsk–biologisk ordbok latin-gresk-norsk inneholder

  • en omfattende latinsk-norsk ordbok med over 20 000 oppslagsord. Hver artikkel inneholder en fornorsket versjon av det latinske oppslagsordet (der dette er naturlig), oppslagsordets betydning på norsk med ev. utfyllende informasjon, oppslagsordets grammatiske karakteristika, samt dets etymologi. Inkludert er en rekke prefikser, suffikser og ordstammer.
  • en gresk-norsk ordliste der de greske ordene er skrevet både med latinske og greske bokstaver.
  • en oversikt over det greske alfabetet.
  • en norsk-latinsk og gresk ordliste som kan gi en inngang til den latinsk-norske hoveddelen og til den gresk-norske ordlisten via norske ord.
  • en omfattende latinsk grammatikk med særlig vekt på substantiver og adjektiver, samt omtale av ordklassene preposisjoner, tallord, adverb, konjunksjoner og pronomen. Hovedvekten er lagt på tabellariske oversikter. Eksempler er i stor grad hentet fra de aktuelle fagområdene. Regler for uttale er også behandlet.
  • en kort latinsk og gresk språkhistorie.
  • en oversikt over biologisk systematikk/taksonomi.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Medisinsk–biologisk ordbok

Bokomtale Medisinsk–biologisk ordbok 05.11.2018

Boken tilbyr informasjon utover det en tradisjonell ordbok vanligvis har, noe som burde øke interessen for den. … En av bokens styrker og som bidrar til å øke nytteverdien er at det for mange latinske (og opprinnelig greske) termer er angitt en «fornorsket» term. Dette bidrar til å sette boken inn i dagens virkelighet ...
Se hele omtalen på side 506 i nr.8/2018.

Stein Istre Thoresen, Norsk veterinærtidsskrift

Ny og nyttig ordbok 03.09.2018

Det er grunn til å gratulere forfatter, fagmiljø og forlag med dette fine tilskuddet til den norske ordbokfloraen.

Erlend Hem, Tidsskriftet Den Norske LegeforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Risnes er professor emeritus ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har mer enn 45 års erfaring som lærer, forsker og faglitterær forfatter. Han har også erfaring som kliniker. Særlige arbeids- og interesseområder har vært anatomi og morfologi, både makroskopisk og mikroskopisk.

Latinsk ordbok
Latinsk-norsk ordbok utkom første gang i 1887. Forfattere var rektorene Jan Johansen, Marius Nygaard og Emil Schreiner. Av den grunn fikk boken tidlig tilnavnet "rektorordboken". Den er senere kommet i to reviderte utgaver, og foreligger nå i fjerde utgave.