Medier, historie og mening (Heftet)

Studier i kulturelle formidlingsformer

Forfatter:

Jahn Holljen Thon og Andreas Lombnæs (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 186
Forlag: Portal forlag
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788283141139
Kategori: Mediefag og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Medier, historie og mening

Elektroniske medier og nye teksttyper har avstedkommet revolusjon i verden og i mennesket selv. Det betyr ikke at alt er nytt, tekniske begrensninger har alltid vært kompensert med kunstnerisk oppfinnsomhet. Tekst er tegn, form: retoriske og tekniske grep uløselig knyttet til sjangre og medier. En form passerer ikke uendret fra ett medium til et annet. Når mening er involvert, er det ikke snakk om transport, men samtale.

Gjennom analyser av tekster fra forskjellige epoker, samfunn, medier og sjangre søker forfatterne av denne boken å gi innblikk i hvordan formidlingsformer som ballade, emblem, billedkunst, roman, drama, film og multimodale medier preger kulturen. Det er fenomener vi ikke kan forstå uten i sammenheng med livsfølelse og erfaringsmåter som har vært forbundet med det estetiske, og som er grundigst utforsket innenfor skriftkulturen. Under ett vil tekstutvalget vise til overgripende endringer som ikke blir synlige i det korte perspektivet som følger av ensidig konsentrasjon om de nye mediene. Vi vil slå et slag for en medievitenskap som tar vare på erfaringer fra tradisjonelle medier, i første rekke i kontinuitet med litteraturvitenskapen.

Til toppen

Forfatter(e)
Jahn H. Thon er professor emeritus ved Universitetet i Agder.

Andreas G. Lombnæs er professor emeritus ved Universitetet i Agder.