Medieøkonomi (Heftet)

Konflikt og samspill

Forfatter:

Tor Bang og Mona K. Solvoll (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202405748
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Markedsføring og Mediefag
Fag: Markedsføring, Mediefag, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Medieøkonomi

Professor Robert G. Picard beskrev en gang medieøkonomi som et foreldreløst barn. Generell økonomisk teori er selvsagt et av opphavene til fagfeltet, men medieøkonomi er også sterkt påvirket av andre disipliner og perspektiver, som organisasjonsteori, strategi, institusjonell teori, reguleringsteori, entreprenørskap og politisk økonomi.

Medieøkonomi. Konflikt og samspill gir en fremstilling av medieøkonomi med utgangspunkt i et

  • mediepolitisk samfunnsperspektiv – viser hvordan reguleringskrefter påvirker mediene og deres samfunnsrolle
  • industriperspektiv – analyserer medieutviklingen som en industriell prosess
  • markedsperspektiv – diskuterer ulike markedsformer, posisjoneringsstrategier og differensiering
  • bedriftsperspektiv – drøfter innovasjon, entreprenørskap og valg av organisering i mediebedrifter
  • produktperspektiv – analyserer sammenhengene mellom økonomisk logikk og journalistisk hverdagspraksis

I boken bruker forfatterne en rekke analytiske modeller og verktøy for å beskrive, analysere og drøfte sentrale utviklingstrekk i norske nyhetsmedier.

Til toppen

Forfatter(e)
Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Bang har skrevet flere bøker på mediefeltet.
Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.philol.). Hennes forskningsområder er endringer i medielandskapet, spesielt innenfor fjernsyn og sosiale medier.
Jens Barland er førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU. Hans doktorgrad omhandler skjæringspunktet mellom journalistikken og det kommersielle, med eksempler fra VG og Aftonbladet. Hans spesialfelt er forretningsutvikling i redaksjonelle medier og digital publisering.
Arne H. Krumsvik, ph.d., er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.