Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet (Heftet)

Forfatter:

Aslaug Mikkelsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218003
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Medarbeidersamtaler i det nye arbeidslivet
Halvparten av norske arbeidstakere har medarbeidsamtaler med sin overordnede. I de aller fleste tilfeller kan denne samtalen brukes på en bedre og langt mer effektiv måte enn i dag, både for arbeidstaker og den enkelte bedrift. Denne boka viser deg hvordan.

I denne praktiske boka om medarbeidersamtaler, viser forfatteren hvordan medarbeidersamtalen kan brukes som et virkemiddel for å øke motivasjonen, arbeide mer målrettet, og høyne medarbeidernes kompetanse og tilfredshet.

Forfatteren kommer med konkrete råd til gjennomføring og drøfter temaer som:

  • Innholdet i medarbeidersamtalen
  • Medarbeidersamtalen som virkemiddel for å definere arbeidsmål og evaluere om resultatene er nådd
  • Tilbakemeldinger til ansatte som basis for trivsel og motivasjon
  • Konstruktive spørsmål og lytting i medarbeidersamtalen

Forfatteren legger vekt på viktigheten av forberedelser i forkant og oppfølging i etterkant av samtalen. Hun går også inn på vanlige feil og gir praktiske råd om hvordan medarbeidersamtalen kan brukes på en bedre og mer effektiv måte, både for arbeidstaker og den enkelte bedrift. Stoffet er illustrert med eksempler fra norske bedrifter.

Boka er et viktig hjelpemiddel for alle ledere og mellomledere med personalansvar, men vil også være nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte.

Til toppen

Forfatter(e)
Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I perioden 2007–2011 var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid og gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. I tillegg til en rekke internasjonale artikler innenfor ledelse, HRM, bedriftens samfunnsansvar og helse i arbeidslivet har hun skrevet bøker og bokkapitler om medarbeidersamtaler, sykefravær og bedriftens samfunnsansvar knyttet til ekspansjon av olje- og gassaktiviteter i Arktis. Ved siden av sitt arbeid på Universitetet i Stavanger er Aslaug Mikkelsen nestleder i styret for Helse Stavanger og styreleder for Høgskolen i Nesna.