Med språklige minoriteter i klassen (Heftet)

Språklige og faglige utfordringer

Forfatter:

Elisabeth Selj og Else Ryen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202277079
Kategori: Norsk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Med språklige minoriteter i klassen
Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan tilrettelegge opplæringen best mulig.

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne byr på en rekke gode innspill til hvordan man kan mestre utfordringene, basert på så vel norsk og internasjonal forskning som autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier.

Boka er nyttig for alle som arbeider eller skal arbeide innenfor den flerspråklige skolen, særlig lærere, skoleledere og skoleeiere, allmennlærerstudenter og studenter innenfor norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk.

Forfatterne arbeider ved ulike høgskoler og universiteter samt ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Flere av dem har undervisningserfaring fra grunnskolen.

Innhold i boka:
  • Samtale
  • Lese- og skriveopplæring
  • Skjønnlitteratur, faglitteratur og sammensatte tekster
  • Uttale, ordforråd og grammatikk
  • Læreplaner og organisering
  • Prøver og kartlegging

- Endelig har vi fått en liten ressursbank for hånden! [...] Boken er en innholdsrik og nødvendig ressurs for alle lærere som arbeider med minoritetselever. Alle skoler bør anskaffe den - og bruke den.

Fra anmeldelsen av førsteutgaven i Norsklæreren

Til toppen

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Med språklige minoriteter i klassen
"En generell styrke i hele artikkelsamlingen er de mange eksemplene fra praksisfeltet og fra innlæreres språkbruk. Dette, sammen med de konkrete tipsene til undervisningsopplegg, er noe den studentgruppa jeg har brukt boka sammen med, spesielt trekker fram som positivt. Boka balanserer dermed etter mitt skjønn godt forholdet mellom det teoretiske og det praktisk/metodiske. [...] Alt i alt vil jeg konkludere med at boka vil være svært nyttig i forhold til de fleste målgruppene den retter seg mot, både lærere og lærerstudenter."Kirsten Palm, Acta Didactica NorgeLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.
ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Rita Hvistendahl er førsteamanuensis i norskdidaktikk og fagdidaktikk for tospråklig opplæring ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Hun er forfatter av boka «Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet» bygd på hennes doktoravhandling om minoritetsspråklige elevers arbeid med klassisk norsk litteratur, og redaktør av boka «Flerspråklighet i skolen», som fikk Språkprisen 2009. Hun har bidratt i flere antologier og tidsskrift med artikler om opplæring for elever fra språklige minoriteter og om deres skoleprestasjoner.
Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun har skrevet en rekke læreverk og grammatikker.

Else Ryen er førsteamanuensis ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet-Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med blant annet fagspråk, didaktikk og grammatikk og har forfattet og medredigert en rekke publikasjoner innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har også arbeidet med skoleforskning og er opptatt av undervisning og læring i en flerkulturell kontekst.

Margareth Sandvik (f. 1956) er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er opptatt av tekstteori, særlig samtale og argumentasjon, og av språkutvikling med vekt på tekstkompetanse.

Elisabeth Selj er dosent i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist på alle årstrinn i grunnskolen, ved flere pedagogiske høyskoler og universiteter. Hun har publisert lærebøker for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, vitenskapelige artikler og fagbøker om andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Hun er spesielt opptatt av skriving på andrespråk i skole og høyere utdanning.
Kamil Øzerk er Cand. paed, dr.polit., professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Øzerk har publisert faglige artikler og bøker om tospråklig opplæring, læreplanteori, opplæringsteori, andrespråkslæring, NEIS-modellen, lesing, skolebasert læring og autisme.