Med kjønnsperspektiv på norsk historie (Heftet)

Fra vikingtid til 2000-årsskiftet

Forfatter:

Blom og Sogner (red.) Hagemann, Melby, Sandvik og Øye

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 466
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202241032
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Forfatterne viser at bruken av kjønn som analyseredskap resulterer i ny kunnskap om fortiden og bidrar til en annerledes og dypere forståelse av hvordan samfunnet fungerer. De drøfter hvordan kvinner, i samarbeid og i konflikt med menn, har formet det norske samfunnet og hvordan historiske forandringer har virket inn på de to kjønnenes levekår og muligheter.

Forfatterne fokuserer på tre sentrale felt innenfor historie: demografi, økonomi og makt. Arbeid i hushold og familie samt innsats på arbeidsmarkedet og i politikken er røde tråder gjennom hele framstillingen.

Forfatterne henvender seg til lesere på alle utdanningsnivåer, fra den videregående skolen til mastergradsstudium. Deres gode fremstillingsform gjør innholdet tilgjengelig også for en videre lesekrets.

Til toppen

Anmeldelser av Med kjønnsperspektiv på norsk historie
«Stilmessig er boka preget av å framlegge empiriske fakta om giftemål, økonomisk status, bosetning og arbeid uten at dette blir ført i et for tørt og kjedelig språk. Forfatterne klarer slik å skape et språkbilde som gjør boka absolutt lesverdig.»Jørgen Lorentzen, ApollonLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Ida Blom (1931–2016) var Norges første professor i kvinnehistorie (Universitetet i Bergen) og en pioner i utviklingen av fagfeltet.
Hilde Sandvik, født 1959, er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt forsket på tidlig moderne historie, med vekt på kvinnehistorie og sosialhistorie. Hun ledet prosjektet Demokratisk teori-historisk praksis, forutsetninger for folkestyre og har deltatt i flere av prosjektene i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.

Sølvi Sogner (1932–2017) var professor emerita i historie ved Universitetet i Oslo. Hennes interesseområder var historisk demografi, migrasjonshistorie, familiehistorie, kvinnehistorie og retts- og sosialhistorie.

Ingvild Øye er professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært direktør ved Bryggens Museum i Bergen. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av agrar arkeologi og rurale kulturlandskap, men også byarkeologi, særlig bystruktur og den materielle kulturen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kvinne og kjønnsproblematikk er også et særlig interesseområde og i flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.