Med kjærlighet til publikum (Heftet)

Kunst for barn under tre år

Forfatter:

Leif Hernes, Ellen Os og Ivar Selmer-Olsen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202258405
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Med kjærlighet til publikum

«Med kjærlighet til publikum» er en bok om kunst for små barn mellom 0 og 3 år. Boka handler like mye om små barn som møter kunst som om kunsten og kunstneren som skaper den. Forfatteren er primært opptatt av kunst som opplevelse og ikke av at barn skal lære om kunst eller noe gjennom kunst.

Bakgrunnen for å skrive denne boka har forfatterne fått ved å lede forskningsprossjektene «Klangfugl - kunst for de minste» og «Glitterbird - Art for the Very Young» mellom 1998 og 2006. I disse prosjektene har de innhentet erfaringer og kunnskaper om å skape og formidle kunst til barn under tre år i et nært samarbeid med kunstnere i inn- og utland.

I begynnelsen av disse prosjektene fikk de mange spørsmål av typen «er det virkelig mulig å formidle kunst til barn under tre år?» og «er så små barn i stand til å ha glede av kunstopplevelser?». Etter at prosjektene var ferdige og de hadde gjort en rekke svært positive erfaringer med å skape kunst for så små barn, stilles ikke spørsmålene like ofte. For de entydige erfaringene fra prosjektene er at ja, små barn har glede av kunst, særlig hvis kunstneren har tonet seg inn mot barnet og forholdene ellers er lagt til rette for barnets opplevelse. Boka handler derfor om hvordan kunstnere kan møte barna med sin kunst, og hvordan de voksne som følger barna, kan legge til rette for en flott kunstopplevelse. For også små barn er kompetente kunstkonsumenter og har nå blitt en legitim og inspirerende målgruppe for mange kunstnere.

Boka passer for alle som arbeider med små barn, og for kunstnere som ønsker å se små barn som målgruppe for sin kunst.

Til toppen

Presse Med kjærlighet til publikum

«Boka er meget aktuell for barnhageansatte. [...] Forfatterne gir på relativt få sider en grundig drøfting av problemstillinger som er relevante for at 0-3-åringer skal få gode kunstopplevelser. Boka blir viktig fordi den tar opp aktuelle sider ved små barn og deres møter med profesjonelle kunstneriske uttrykk.»

Torill Sperre, Barnehagen 1/2011

Til toppen

Forfatter(e)

Leif Hernes er professor i drama ved Høgskolen i Oslo og Akerhus, Institutt for barnehagelærerutdanning. Han har bakgrunn som danser, pedagog og førskolelærer, og som koreograf i Dansdesign med en rekke produksjoner for scene, film og fjernsyn. Hernes har arbeidet med flere kunstprosjekter for barn, og skrevet og medvirket i en rekke bøker og artikler om kunst, dans og teater – mange med tema om kunst og barn.

Ivar Selmer-Olsen, f. 1952, dekan og prorektor ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim. Førsteamanuensis i norsk med barnekultur som spesiale.