Med åpne sanser (Heftet)

Barnet, læreren og naturen

Forfatter:

Gisle Grimeland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202350659
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Naturfag og samfunnsfag , Barnehagelærerutdanning og Lærerutdanning
Fag: Natur, helse og bevegelse, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Med åpne sanser

Presset på naturen øker i takt med samfunnets utvikling. Vern av naturen og det biologiske mangfoldet er derfor viktigere enn noensinne. Det beste naturverntiltaket er å gi barna økt kunnskap om hva naturen er og hva den betyr for oss.

Med åpne sanser er skrevet med tanke på førskolelærerstudenter og andre som utdanner seg til å jobbe med barn. Forfatteren er opptatt av hvordan man kan møte barnet på deres eget nivå og skape grunnlag for ansvarlig miljøatferd. Forfatteren skildrer hvordan barnet møter omgivelsene gjennom lek og utforsking og hvordan barnet gjennom leken tilegner seg kunnskap og holdninger.

Boka inneholder forslag til spennende og lærerike aktiviteter som følger årstidene. Aktivitetene fokuserer på biologisk mangfold og naturopplevelser, og forfatteren har skrevet grundig om den grunnleggende biologi og økologi.

Til toppen

Forfatter(e)

er førsteamanuensis emeritus ved høgskolen i Telemark. Han har lang erfaring med å jobbe i førskolelærerutdanning og i praksisfeltet. Han har jobbet internasjonalt med tematikken barn, naturopplevelser og miljøvern, blant annet gjennom OEMP (Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning) og NORAD. Gisle Grimeland har også på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og miljødepartementet utviklet informasjonshefter til barnehagene.