Matematikkundervisning i en digital verden (Ebok)

Forfatter:

Frode Olav Haara og Anne Norstein

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 137
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 13.19 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202628345
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Matematikk , Matematikk, realfag og teknologi og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Matematikkundervisning i en digital verden

I boka legges det vekt på å beskrive det digitale mangfoldet som er tilgjengelig innenfor matematikkundervisning, og det blir gått dypere inn i didaktiske prioriteringer. Denne todelingen er gjort for å tydeliggjøre hvordan man kan undervise i matematikk ved hjelp av digitale ressurser, og for å hjelpe skolen og matematikklærerne med de didaktiske prioriteringene.

Den stadig økende tilgangen på digitale ressurser i matematikkundervisningen krever at skolen har en kritisk holdning til hva som skal tas i bruk. Utviklingen på det digitale området går raskt, og gjennom denne boka får læreren et innblikk i mangfoldet av ressurser og hvordan disse kan brukes. Boka er også en påminnelse om at matematikklæreren bør holde seg orientert om utviklingen på området.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2018.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Frode Olav Haara er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Haara har vært tilsatt ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal siden 2001. Han har i denne perioden undervist matematikk og matematikkdidaktikk i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen, vært studieleder for allmennlærerutdanning, programleder for en masterutdanning i læring og undervisning, og forskningsleder. For tiden underviser han i grunnskolelærerutdanningen 5-10, forsker på utvikling av undervisning av skolematematikk og arbeider med kommunal kompetanseutvikling for matematikklærere.

Anne Norstein er førstelektor i matematikkdidaktikk. Norstein er cand.scient. med faga matematikk, fysikk og matematikkdidaktikk. Ho har vore tilsett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, no Høgskulen på Vestlandet, sidan 1994. Ho har arbeidd mykje med bruk av IKT i matematikkfaget, både i allmennlærar- og grunnskulelærarutdanninga. Ho har hatt mange etterutdanningskurs for lærarar om bruk av IKT i matematikk.

Peer Sverre Andersen er førstelektor i matematikkdidaktikk. Han har undervist i lærerutdanningen siden 1993. Han har i denne perioden undervist i både allmennlærer- og grunnskolelærerutdanning, førskole- og barnehagelærerutdanning samt PPU. Fra 2010 har han undervist i og bidratt i utviklingen av nettbasert lærerutdanning ved HSN. Han har også jobbet mye med utviklingen av digitale verktøy i matematikkundervisningen i denne perioden. Fra 2017 jobber han som instituttleder for matematikk og naturfag ved HSN.

Ingrid Marie Sandene er lektor med tilleggsutdanning. Hun har undervist i videregående skole siden 1999. Hun har utdanning innenfor matematikk, IKT og helse. Hun har mastergrad i undervisning og læring fra 2014, med fordypning i matematikk.

Ingvald Erfjord er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk. Erfjord har vært tilsatt ved Universitetet i Agder (UiA) siden 1997 og har i denne perioden undervist i allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen, etter- og videreutdanning av lærere i matematikk og i bruk av digitale verktøy. Han er nå faglig ansvarlig for matematikkdelen på ny femårig grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning 8-13, hvor han også underviser og veileder. Erfjord har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra 2008, der han studerte ungdomsskolelæreres bruk av digitale verktøy i matematikkundervisning.

Helene Hauge er stipendiat i matematikkdidaktikk og har utdanning i matematikk og fysikk. Ho har undervisningserfaring frå vidaregåande skule, og frå 2014 har ho undervist matematikk i grunnskulelærarutdanninga. Hauge har tatt i bruk fleire ulike digitale verktøy i matematikkundervisninga, inkludert bruk av omvendt undervisning.

Harald Holone er førsteamanuensis/dekan. Han har en doktorgrad fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og er spesielt opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi. Han ble ansatt ved Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold (HiØ) som stipendiat i 2006 og ble førsteamanuensis i 2011. Holone er i dag dekan ved samme avdeling.

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold, fakultet for lærerutdanninger og språk. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10. Kaufmanns interessefelt er hovedsakelig programmering knyttet til faget matematikk i skolen, hvordan elevfeil blir behandlet av lærere i klasseroms-samtalen, samt lærernes profesjonsutvikling. Kaufmann har sammen med Stenseth og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen. Kaufmann har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder.

Dorthea Sekkingstad er høgskulelektor i utdanningsleiing og pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har vore studieleiar for praktisk-pedagogisk utdanning ved høgskulen og leiar for IKT-lærande nettverk i Sogn og Fjordane. Ho er redaktør og redaksjonsleiar for NORDVEI - Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. Undervisningsområde og forskingsfelt er rettleiing, klasseleiing og høgskulepedagogikk. Sekkingstad har arbeidd som lærar og rektor i skuleverket i en årrekke.

Børre Stenseth er pensjonert førsteamanuensis i informatikk ved Høgskolen i Østfold og har undervist i programmering, spesielt grafisk databehandling og webutvikling. Han var tidligere forsker ved Norsk Regnesentral. Stenseth var aktiv i den første perioden med databehandling i skolen i Norden på 1980-tallet. Han har sammen med Kaufmann og Forsström publisert flere artikler om bruk av programmering i matematikkundervisningen.