Matematikk for økonomi og samfunnsfag (Heftet)

Forfatter:

Harald Bjørnestad, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 536
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348675
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Matematikk og statistikk
Fag: Matematikk og statistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Innholdet er lagt tett opp til Rammeplan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, men læreboken kan også benyttes på høgskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/statistikk/metode tilsvarende fem til ti studiepoeng.

Boken er lagt opp for studenter med lite matematisk kompetanse. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Etter hvert som leseren blir fortrolig med matematisk tankegang, økes tempoet noe. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner», kan leses som et forkurs.

Forfatterne har lagt mer vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse enn teorigjennomgang og bevisførsel. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag.

Forfatterne bruker grafisk kalkulator aktivt og viser hvordan den kan være et nyttig verktøy for deg som skal anvende matematikken. Flere oppgaver, eksempler og modeller er løst ved hjelp av regnearket Excel. Disse filene ligger fritt tilgjengelig på bokens hjemmeside, http://mos.cappelendamm.no/, slik at du kan legge dem inn på egen datamaskin og arbeide videre med dem. Dessuten inneholder hjemmesiden flere eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Til lærebokens oppgaver er det utgitt en egen løsningsbok. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag (ISBN 978-82-7634-868-2) gir deg detaljerte løsninger på omtrent halvparten av oppgavene i boken, samt fasitsvar på de øvrige oppgavene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Harald Bjørnestad er cand.real fra Universitetet i Oslo. Han har mange års undervisningserfaring som lektor i den videregående skolen og som førstelektor på Handelshøyskolen BI.
Ulf Henning Olsson er professor (dr.scient) i statistikk ved Handelshøyskolen BI og arbeider særlig med økonometri og multivariat statistikk.
Svein Søyland er cand.real fra Universitetet i Bergen. Han har mange års undervisningserfaring fra flere skoleslag bl.a. som førstelektor ved Høgskolen i Buskerud.

FRANK TOLSCINER er cand.real fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring fra flere skoleslag, bl.a. som førstelektor i metodefag på BI.