Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm

Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Jan Erik Gulbrandsen, Randi Løchsen, Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202695569
Kategori: Matematikk
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Matematikk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Matematikk 5 fra Cappelen Damm Grunnbok Unibok

Matematikk 5 Grunnbok Unibok er en digital utgave av grunnboka i et leservennlig format, og er en del av læreverket Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm. Med Unibok er grunnboka alltid tilgjengelig, elevene kan lese den både online og offline på alle digitale flater. Unibok har flere gode studietekniske verktøy som kan hjelpe eleven i arbeidet med tekstene.Innholdsfortegnelse, fulltekstsøk og bokmerkefunksjon gjør det lett å finne fram og holde oversikt. Eleven kan markere tekst og legge inn notater, disse kan eksporteres til pdf eller word.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Grunnboka har

- tydelig struktur og illustrasjoner

- oppgaver med ulike nivåer

- innhold som gir dybdelæring og fleksibilitet

- tydelig progresjon i matematikkfaget

Grunnboka ivaretar kjerneelementene i matematikkfaget og de tverrfaglige temaene

Til toppen

Forfatter(e)

Jan Erik Gulbrandsen, lektor har skrevet lærebøker i matematikk og naturfag.

Randi Løchsen er spesialpedagog med hovedvekt på matematikkvansker. Hun har skrevet tilleggslitteratur i både matematikk og naturfag.

Kristin Måleng har bakgrunn som allmennlærer og har lang undervisningserfaring innen matematikk på mellomtrinnet. Nå er hun inspektør ved Son skole i Vestby kommune. I tillegg leder hun en matematikkgruppe i Vestby kommune og holder kurs for matematikklærere.

Vibeke Saltnes Olsen har bakgrunn som allmennlærer, har undervisningserfaring fra mellomtrinnet og master i skoleledelse. Nå arbeider hun som rektor ved Brynseng skole i Oslo. I tillegg holder hun matematikkurs.

Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm
Fagfornyelsen er her!
Det nye matematikkfaget finner du i Matematikk 5-7 fra Cappelen Damm.

Matematikk 5-7 er skrevet til ny læreplan i matematikk til fagfornyelsen og er en videreutvikling av Radius 5-7. Matematikk 5-7 legger opp til en variert matematikkundervisning som understøtter dybdelæring. Elevene skal tenke selv, tenke sammen, lytte til hverandres løsninger, snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.