Masteroppgaven i lærerutdanninga (Heftet)

Temavalg, forskningsplan, metoder

Forfatter:

Marit Krogtoft og Jarle Sjøvoll (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 266
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202592127
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Masteroppgaven i lærerutdanninga

Er du masterstudent i lærerutdanninga eller i andre fagdidaktiske eller pedagogiske fag og skal skrive masteroppgave? Leter du etter en bok som kan hjelpe deg i gang med oppgaveskrivingen? Synes du at metodelitteraturen du har funnet blir for omfattende og komplisert? Da passer kanskje denne boka for deg.

Masteroppgaven i lærerutdanninga er en enkel innføringsbok som er beregnet på deg som er i startfasen. I boka får du grunnleggende innføring i planlegging og skriving av masteroppgaven.

Boka har tre deler. I første del får du råd om temavalg, problemstilling og om selve skriveprosessen. I andre del får du vite mer om ulike design du kan velge, for eksempel casestudier og eksperimentell forskningsdesign. I tredje del presenteres du for ulike metoder som observasjon, intervju og videoanalyse.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Marit Krogtoft er førstelektor i norsk ved Nord universitet, og for tiden stipendiat. Hun har undervist lærerstudenter i norsk i mange år, og er opptatt av skriving og skriveprosesser. Hun har publisert artikler om ulike tema i tilknytning til lærerutdanning og læring.
Jarle Sjøvoll har svensk doktorgrad (PhD) i læring og er professor emiritus med ulike veilednings- og forskningsoppgaver ved Nord universitet. Undervisning og forskning relatert til fleksibel læring, nettbasert veiledning, pedagogisk entreprenørskap, forskningsmetoder med alternative organisasjonsformer innenfor lærerutdanning som interessefelt.

Kåre Sigvald Fuglseth er professor i fagdidaktikk ved Nord universitet. Han arbeider med skuleforsking, religionshistorie, religionspedagogikk og fenomenologi. Han har mellom anna skrive "Johannine sectarism" (2005) og "RLE i klemme" (2014, red.), "Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning" (2018, red.) og han har omsett boka "Refleksiv analyse. Ei første innføring i fenomenologisk gransking" (Embree, 2013).

Aasmund Holand er dosent i kroppsøving og har jobbet med lærerutdanning og idrettsutdanning i høgskole og universitet fra 1970. Han har publisert en rekke bøker, rapporter og artikler, først og fremst om idretts- og kroppsøvingshistorie, men også innenfor bevegelseslære (mekanikk) og forskningsmetode.

Gisle Johnsen er dosent ved Nord universitet, med hovedansvar for pedagogikk, spesialpedagogikk og logopedi på ulike nivå og områder. Faglige interesser er vitenskapsteori og forskningsmetoder samt veiledningsstrategier med tilhørende strukturer, relasjonsdanninger og beslutninger.

Nils Gjermund Næss er arbeidende, pensjonert universitetslektor tilknyttet NTNUs faggruppe for skoleutvikling og skoleledelse. Han har gjennom flere år deltatt i utviklingsarbeid og undervisning i ulike lederutdanninger. De seneste årene har han spesielt arbeidet med temaer knyttet til skole og samfunn innen rektorutdanning og ledelse i skolen.

Kjell Skogen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hans forskning, undervisning, veiledning og publisering fokuserer på organisasjon, innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk arbeid. Har er eneforfatter og/eller kapittelforfatter av et tyvetalls bøker. De siste 10–15 årene har målgruppen i stor grad vært evnerike barn.

Anne Marit Valle er professor ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser omhandler; språk- og samspillskompetanse, innovasjon og samarbeid mellom lærerutdanning og praksisfelt. Som forfatter av lærebøker har hun også omfattende erfaring som foredragsholderom språkutvikling, forebygging, lesing og lesevansker. Hun har lang fartstid som lærer i grunnskolen og har jobbet som pedagogisk psykologisk rådgiver.