Markedskommunikasjon (Heftet)

Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning

Forfatter:

Thorolf Helgesen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Markedskommunikasjon
ISBN: 9788202236311
Kategori: Markedsføring
Fag: Markedsføring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Markedskommunikasjon

Det norske reklame- og mediemarkedet er i sterk utvikling, faglig og økonomisk. Boken tar utgangspunkt i den praktiske virkeligheten, slik den kommer til uttrykk i konkurransen mellom annonsører, reklamebyråer og medier.

Den dekker alle former for moderne markedskommunikasjon, som omfatter reklame, sponsing, PR og påvirkning av handelsleddene. I fremstillingen er det lagt stor vekt på forskning og vitenskapelige teorier som grunnlag for kunnskapsbaserte og profesjonelle arbeidsmetoder.

Innhold:

Hva er markedskommunikasjon?
Den praktiske virkeligheten
Teorier, begreper og forskning på området
Psykologiske synspunkter på kommunikasjonsprosessen
Sosiologiske synspunkter på kommunikasjonsprosessen
Økonomiske synspunkter på kommunikasjonsopplegget
Markedssituasjonens betydning for kommunikasjonsstrategien
Fastsettelse av kommunikasjonsmål
Budskapet: Idégrunnlag og utforming
Måling av kommunikasjonseffekter
Mediene og medievalget
Kommunikasjon på bedriftsmarkedet
Bedriftsidentitet og bedriftsprofilering
Sponsing
Integrert markedskommunikasjon
Reklamens makt - myter og realiteter
Kommunikasjonsstrategier og kommunikasjonsplanlegging
Samfunnsinformasjon og politisk reklame
Markedskommunikasjon i et nytt århundre
Reklamen og samfunnet

Reklamekampanjer - noen eksempler

APPENDIX - Statistiske oversikter

Til toppen